Kannanotot

Helsingin Vasemmisto esittää alueellisia sosiaali- ja terveysasemia ja asukkaille lisää vaikutusmahdollisuuksia

marraskuu 26, 2011 | Kategoria: Aloitteet, Järjestö, Kannanotot, Sosiaalitoimi, Terveys

Vasemmistoliitto - rikkautta jolla on arvoaHelsingin Vasemmistoliitto ehdottaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä luotaisiin uudenlaisia paikallisia sosiaali- ja terveysasemia, joissa asukkailla on valtaa vaikuttaa lähialueensa palveluihin. Helsingin Vasemmisto näkee ongelmia virastojen yhdistämissuunnitelmassa, mutta myös tilaisuuden lähipalvelujen ja kaupunginosademokratian kehittämiseksi.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksynee keskiviikkona 30.11. esityksen, jonka mukaan Helsingin sosiaali- ja terveysvirastot sekä lautakunnat yhdistetään.

Helsingin Vasemmisto pitää hyvänä sitä, että lähipalveluja vahvistetaan ja palveluketjuja parannetaan, mutta on huolissaan uuden viraston suuresta koosta. Uudistuksessa voidaan luoda paikallisia sosiaali- ja terveysasemia, joiden palvelut mukautuvat pienenkin alueen asukkaiden tarpeisiin. Asukkaiden ja työntekijöiden välille voidaan luoda toimiva vuorovaikutus, kun lähipalveluista suurin osa löytyy samasta paikasta.

› Lue koko artikkeli

Riina Simonen: Pihlajan-Viikin Vasemmiston mielestä lähiöissä on voitava kokoontua

marraskuu 9, 2011 | Kategoria: Järjestö, Kannanotot

Pihlajan-Viikin Vasemmisto teki syyskokouksessaan seuraavan kannanoton lähiöiden äänen kuulumisesta kaupungin päätöksenteossa.

Lähiöissä on voitava kokoontua

Lähiöiden asukkaiden ääni ei kylliksi kuulu päätöksenteossa. Lähiöissä asuvia pitäisi kannustaa osallistumaan poliittiseen toimintaan, jotta he saisivat ajettua itselleen ja omalle alueelleen tärkeitä asioita.

Kaupungin tulisi tarjota lähiöissä kokous- ja tapahtumatiloja. Esimerkiksi Pihlajamäestä puuttuu paikka, jossa kokoontua ja jonne kutsua ihmisiä tapaamaan kuntapäättäjiä tai kansanedustajia. Pihlajamäen lähiöaseman käyttöä on nyt rajoitettu 17,30 euron tuntitaksalla ja lisäksi poliittisten järjestöjen pitäisi erikseen anoa oikeuttaa käyttää lähiöasemaa. Lähiöaseman ei pitäisi olla paikkana sellainen, jossa järjestetään vain täysin epäpoliittista, tiettyjen instanssien hyväksymää toimintaa, kuten askartelua ja tietokonekoneen käytön opastusta.

› Lue koko artikkeli

Helsingin Vasemmistoliitto: Todellinen ongelma on, että köyhät eivät saa lapsilisiä

tammikuu 14, 2011 | Kategoria: Kannanotot, Sosiaalitoimi

Vasemmistoliitto - rikkautta jolla on arvoaHelsingin Vasemmisto katsoo, että julkisuudessa käyty keskustelu lapsilisistä on hakoteillä. Keskustelua on käyty hyvätuloisten lapsilisien leikkaamisesta, vaikka varsinaiset epäkohdat liittyvät heikoimmassa asemassa olevien lapsilisiin. Nykyisellään pienituloiset, osittain tai kokonaan toimeentulotuen varassa elävät perheet eivät hyödy lapsilisistä lainkaan, sillä lapsilisä huomioidaan tulona toimeentulotukilaskelmassa, ja toimeentulotukea vähennetään lapsilisän verran. Helsingin Vasemmiston mukaan tämä asia tulee korjata välittömästi sen sijaan, että alettaisiin purkaa hyvinvointivaltiota rikkomalla universaaliusperiaate.

› Lue koko artikkeli

Avainsanat: , , ,

Itäiset vasemmisto-osastot: Kehä 1:n ja Itäväylän risteys

marraskuu 22, 2010 | Kategoria: Kannanotot, Kaupunkisuunnittelu, Liikenne

Vasemmistoliitto - rikkautta jolla on arvoaKehä 1:n ja Itäväylän vaikea risteysalue ollaan ratkaisemassa 2 + 2 –kaistaisella lähes kilometrin mittaisella massiivisella sillalla Itäväylän yli. Silta tulisi peittämään lähiasukkaiden näköalat ja
tuomaan liikennemelut ja – saasteet kaikkien alueella asuvien ja liikkuvien haitaksi.

Ratkaisuna vaikeaan liikenteen solmukohtaan on esitetty aikaisemmin myös tunnelivaihtoehtoja; kallein vaihtoehto veisi liikenteen kaksikerroksiseen tunneliin, halvempi yksikerroksiseen. › Lue koko artikkeli

Riku Ahola: Pajusen romanijahti on demokratian sekä ihmisoikeuksien polkemista.

heinäkuu 6, 2010 | Kategoria: Kannanotot, Mielipidekirjoitus, Nuoriso, Sosiaalitoimi

Pajusen työryhmän uusin veto oli varoittaa sosiaalikeskus Satamaa häädöllä, jollei sen pihalle majoittuneita romaneja karkoiteta 2.8.2010. mennessä. Sosiaalikeskuksen toimijat ovat vuodesta 2009 sallineet romanien majoittua pihamaallan koska kaupunki ei ole ollut halukas tarjoamaan minkäänlaista majoitusta heille. › Lue koko artikkeli

Silvia Modig: Vallilanlaaksoa ei saa pilata

kesäkuu 16, 2010 | Kategoria: Kannanotot, Kaupunkisuunnittelu, Liikenne

Vasemmistoliiton Silvia Modig aikoo äänestää kaupunkisuunnittelulautakunnassa sen puolesta, että Vallilanlaakso säilyy jatkossakin vallilalaisten, kumpulalaisten ja kaikkien helsinkiläisten yhteisenä puistona.

Uutta linjausta perustellaan mm.  Helsingin yliopiston tarpeilla ja kampusten välisen yhteyden nopeuttamisella. Maantieteen laitoksen tekemä tutkimus kuitenkin kertoo kampuksen käyttäjien toivovan parempia kevyenliikenteen väyliä ja raitiovaunuyhteyttä.

› Lue koko artikkeli

Helsingin Vasemmistoliitto antaa asukkaille ruusuja ja kaupungin virkajohdolle risuja

maaliskuu 21, 2010 | Kategoria: Kannanotot, Palveluverkko, Yleinen

Helsingin Vasemmistoliitto on iloinen kaupunkilaisten aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun kaupungin palveluverkosta. Palveluverkon karsimisehdotukset näyttivat, että kaupungin päätöksenteossa tarvitaan kipeästi asukkaiden asiantuntemusta ja aktiivisuutta.

Helsinkiläiset eivät jääneet odottamaan huonoja päätöksiä, vaan järjestivät itse lukuisia tilaisuuksia ja viestittivät mielipiteitään oma-aloitteisesti vetoomuksin, kirjein ja mielenosoituksin. Monilukuiset ja asiantuntevat osallistujat ovat kirittäneet poliitikkoja tutustumaan perusteellisesti nykyiseen palveluverkkoon. Tästä he ansaitsevat suuren kiitoksen, sanoo kaupunginvaltuutettu Kati Peltola.
› Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto