Kaupunginhallitus

Petra Malin: Helsinki puolustaa lasten tasa-arvoa

syyskuu 21, 2015 | Kategoria: Kaupunginhallitus, Lapset, Palveluverkko

Petra MalinpieniVarhaiskasvatuslakiin suunnitellut heikennykset eivät saa kannatusta Helsingissä. Kaupunginhallitus asettui Vasemmiston, Vihreiden, SDP:n ja RKP:n äänin vastustamaan hallituksen esityksiä subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistosta ja ryhmäkokojen kasvattamisesta. Varhaiskasvatuslautakunta ja opetuslautakunta olivat jo aiemmin vastustaneet esityksiä. On ilahduttavaa, että päättäjät näkevät laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen tärkeyden. On sen sijaan surullista, että asiasta vastaava apulaiskaupunginjohtaja ei sitä näe. Apulaiskaupunginjohtaja Räty teki lautakuntien näkemyksestä poiketen kaupunginhallitukselle esityksen, jossa puollettiin heikennyksiä, mutta kaupunginhallitus ei hyväksynyt tätä linjaa. › Lue koko artikkeli

Hanna Mithiku: Edullisesta joukkoliikenteestä hyötyvät kaikki

syyskuu 7, 2015 | Kategoria: Kaupunginhallitus, Liikenne

Hanna MithikuHelsingin kaupunginhallitus asettui punavihreän yhteistyön turvin vastustamaan julkisen liikenteen lippujen hinnan nostoa. Kaupunginhallitus antoi äsken päättyneessä kokouksessaan lausunnon HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Tilanne näyttää hyvältä, sillä myös Vantaa ja Espoo ovat vastustaneet lippujen hintojen nostamista.

Helsingin strategiaohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi joukkoliikenteen osuuden lisääminen liikenteestä. Tämä on tärkeä tavoite niin ympäristön kuin liikenteen sujuvuudenkin kannalta. Lippujen hintojen nosto vähentäisi merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamisen todennäköisyyttä. Kaksi merkittävintä joukkoliikenteen käyttöön vaikuttavaa tekijää ovat sujuvat yhteydet ja edulliset lippujen hinnat. Näiden kahden tekijän yhteensovittaminen nykyisellä joukkoliikenteen rahoitussysteemillä on hyvin haastavaa. › Lue koko artikkeli

Helsingin Vasemmisto jakaa Ilmastovanhempien huolen hiilenpolton jatkumisesta

maaliskuu 16, 2015 | Kategoria: Energia, Kaupunginhallitus, Ympäristö

Silvia ModigHelsingin Vasemmiston kaupunginhallituksen jäsenet kannattavat uusiutuvaa energiantuotantoa Helsingissä fossiilisten sijaan. Myös valtakunnallisesti Vasemmiston tavoitteena on kivihiilen käytöstä luopuminen ja uusiutuviin energianlähteisiin sekä energiatehokkuuteen satsaaminen. › Lue koko artikkeli

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää kaupunginhallituksen jäseniksi Silvia Modigia ja Veronika Honkasaloa ja Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäseneksi Dan Koivulaaksoa

marraskuu 27, 2014 | Kategoria: Kaupunginhallitus

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä päätti eilisessä ryhmäkokouksessaan esittää Silvia Modigia ja Veronika Honkasaloa varsinaisiksi jäseniksi ja Paavo Arhinmäkeä ja Henrik Nyholmia varajäseniksi Helsingin kaupunginhallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Samassa kokouksessa ryhmä päätti esittää Dan Koivulaaksoa Sataman hallitukseen.

Silvia Modig on toiminut Helsingin kaupunginvaltuustossa vuodesta 2009 lähtien. Hän on aikaisemmin toiminut kaupunkisuunnittelulautakunnan ja maakuntavaltuuston jäsenenä. Kaupunginhallituksessa Silvia Modig haluaa panostaa siihen, että Helsinki toteuttaa asuntopolitiikkaa, jossa etusijalla on kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen.

Veronika Honkasalo on ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja. Hän on toiminut kaksi vuotta varhaiskasvatuslautakunnan jäsenenä. Kaupunginhallituksessa Honkasalo haluaa edistää politiikkaa, joka torjuu helsinkiläisten kasvavia terveys- ja hyvinvointieroja ja satsaa toimiviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Dan Koivulaakso on ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu. Hän on toiminut kaupunginhallituksen varajäsenenä ja konsernijaoston jäsenenä sekä Satama-liikelaitoksessa kaupunginhallitusedustajana. Sataman hallituksessa Koivulaakson prioriteetteihin kuuluu terveen talouden edistäminen.

Vasemmistoliitolta eriävä mielipide kaupunginhallituksen Palmia-päätökseen

syyskuu 29, 2014 | Kategoria: Kaupunginhallitus, Palveluverkko

Helsingin kaupunginhallituksen vasemmistoliittolainen jäsen Sirpa Puhakka jätti eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen kaupungin liikelaitos Palmian yhtiöittämistä koskevaan päätökseen. Eriävään mielipiteeseen yhtyivät myös Sdp:n ja perussuomalaisten kaupunginhallituksen jäsenet.

Eriävän mielipiteen mukaan “Palmia-liikelaitoksen yhtiöittämistä ei tule hyväksyä kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, joka merkitsee nykyisen toiminnan pilkkomista osakeyhtiöön ja liikelaitokseen.

Osakeyhtiön hallinto on vähemmän avoin ja läpinäkyvä kuin liikelaitoksen. Kaupunginvaltuustolla olisi erittäin rajalliset mahdollisuudet saada tietoa ja vaikuttaa osakeyhtiön toimintaan.

Palmia-liikelaitoksen kilpailuneutraliteettilainsäädännön alainen toiminta on vähäistä eikä edellytä liikelaitoksen pilkkomista esitetyllä tavalla. Pilkkomisen seurauksena Palmia-liikelaitoksen kannattavuus on vaarassa. › Lue koko artikkeli

Kivinokkaa kehitetään kaikkien kaupunkilaisten virkistysalueena

kesäkuu 9, 2014 | Kategoria: Asuminen, Kaupunginhallitus, Kaupunkisuunnittelu, Ympäristö

Helsingin kaupunginhallitus päätti vasemmiston, vihreiden,
sosiaalidemokraattien, rkp:n ja perussuomalaisten enemmistön äänin kehittää
Kivinokkaa virkistysalueena. Kaupunginhallitus hyväksyi
kaupunkisuunnittelulautakunnan aikaisemman tekemän päätöksen, joka syntyi
punavihreän enemmistön äänin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja käytti otto-oikeuttaan ja toi
päätösesityksen kaupunginhallitukselle. Nyt tehty päätös tarkoittaa, että
Kivinokan suunnitteluperiaatteet menevät uudelleen valmisteluun.
Kaupunginhallituksen päätös syntyi äänin 10-5.

Kaupunginhallitus päätti Kivinokan osayleiskaavan jatkosuunnittelusta, joka
pohjautuu kesämaja- ja virkistyskäyttöön ja sen laajentamiseen. Asumista tulisi
jatkossa kohdentaa Itäväylän ympäristöön taloudellisesti kestävällä tavalla.

Helsingin Vasemmisto pitää päätöstä merkittävänä voittona kaupunkilaisille.
Aluetta kehitetään kaikkien kaupunkilaisten virkistysalueena.
Kivinokkaa tuleekin kehittää osana merellistä Helsinkiä. Nyt aluetta voidaan
kehittää vetovoimaiseksi paikaksi kulttuuritapahtumille, liikunnalle ja
monimuotoistuvalle majailukulttuurille, kuten vuokrakesämajoille.

Helsingin Vasemmiston kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Puhakka pitää päätöstä
voittona kansalaisaktiivisuudelle.

– Kivinokka kaikille -liike on tuottanut kunnalliselle
päätöksentekokoneistolle oman kehittämisehdotuksensa. Liike antaa uskoa myös
muille kaupunkilaisille. Eikä vaikuttaminen lopu tähän. Jatkosuunnitelmat tulee
tehdä yhteistyössä helsinkiläisten kanssa, sanoo Puhakka.

Hän korostaa, että asumista ja virkistysalueita ei tule asettaa vastakkain.
– Kaupunkilaiset tarvitsevat kattavat virkistysalueet, ja tähän tarkoitukseen Kivinokka on oivallinen paikka julkisten ja kevyen liikenteen tuntumassa.

Sirpa Puhakka: Guggenheim rakennettava vain yksityisellä rahalla (KU)

tammikuu 15, 2014 | Kategoria: Kaupunginhallitus, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Rakentaminen

sirpapuhakkaJulkaistu Kansan Uutisten blogissa 15.1.2014.

*****

Helsingin kaupunginhallitus ehti hädin tuskin päättää kokoomuksen ja vihreiden johdolla tontin luovuttamisesta Guggenheimille, kun ensimmäinen roso nousi esiin.

Kokoomuslainen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ilmoitti päätöstä seuraavana päivänä, että työ- ja elinkeinoministeriö on valmis rahoittamaan arkkitehtuurikilpailua valtakunnallisen puurakentamisohjelman rahoista. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto