Lapset

Sirkku Ingervo: Valtuustoaloite päivähoidon laadun varmistamiseksi

toukokuu 17, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Lapset, Valtuusto

Varhaiskasvatuksen haasteet ja monen lapsen tuen tarve ovat kasvaneet tuntuvasti. On tärkeää, että päivähoidon laatu varmistetaan riittävällä osaamisella ja perustehtävän koulutuksella. Aiemmin päiväkotien yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä (max. 21 lasta) oli pääsääntöisesti kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja ja alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä vastaava määrä max. 12 lapsen ryhmää kohti. Lastentarhanopettajan vakanssilla voi olla myös sosionomeja. Pienen säästön saamiseksi monissa laskennallisissa vastaavan kokoisissa ryhmissä on enää yksi lastentarhanopettajan vakanssilla oleva henkilö. Hoitopäivässä on useampia tunteja, jolloin päiväkotilapsien kanssa ei ole välttämättä enää yhtään lastentarhanopettajaa. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia on enemmän integroituina suuriinkin ryhmiin. › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo: Homekoulut kuntoon!

maaliskuu 6, 2017 | Kategoria: Lapset, Opetus, Rakentaminen, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat terveysriskeiltään aikapommi, johon pitää puuttua kovalla kädellä. Monissa kouluissa ja päiväkodeissa on vakavia puutteita ja kiireellistä korjaustarvetta sisäilmanlaadussa. Kerran altistunut oireilee helposti myöhemmin vähemmästäkin. Homekoulussa sairastunut kärsii siitä koko ikänsä, sillä oireet yleensä pahenevat ajan myötä muissakin tiloissa. Lasten ja nuorten terveydellä ei saa leikkiä! Toksiinisuusmittauksia pitää tehdä ennen ja jälkeen remontin eikä tehdä ihmisistä toksiinisuusmittareita. On kaikkien etu, että homekoulut saadaan kuntoon! › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo: Talousarvioaloite päiväkotien ja koulujen sisäilmakorjausten ja peruskorjausten kiirehtimiseksi

helmikuu 15, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Budjetti, Lapset, Nuoriso, Opetus, Rakentaminen, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö, Valtuusto

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat kasvava ongelma ja lasten ja nuorten terveysriskien osalta aikapommi, joka pitää purkaa ajoissa.

Monissa kouluissa ja päiväkodeissa on vakavia puutteita sisäilmanlaadussa ja kiireellistä korjaustarvetta. Peruskorjaussykli on 40 vuotta. Tämä on liian pitkä aika. Korjaukset tulevat usein liian myöhään. Jo kouluja on 200 ja vuosittain noin viiden koulun korjauksiin on käytetty n. 60 miljoonaa euroa/vuosi. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Talousarvioaloite koulunkäyntiavustajien palkkaamiseksi

helmikuu 15, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Lapset, Nuoriso, Opetus

Osa lapsista tarvitsee arjessaan ja oppimisessaan huomattavasti tavallista enemmän aikuisen tukea. Syynä voivat olla esimerkiksi oppimisen, keskittymisen tai tunteiden säätelyn vaikeudet. Koulunkäyntiavustajien tehtävänä on tukea ja auttaa tällaisten lasten koulupäivän sujumista. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Kaikkein tärkeintä on eriarvoisuuden vähentäminen

helmikuu 3, 2017 | Kategoria: Asuminen, Budjetti, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Lapset, Liikenne, Nuoriso, Opetus, Palveluverkko, Rakentaminen, Ryhmäpuheet, Terveys, Valtuusto, Ympäristö

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro valtuustostrategiasta kaupunginvaltuuston seminaarissa 3.2.2017.

Helsingissä asuu paljon onnellisia ja hyvinvoivia lapsia ja aikuisia. Helsinki on yhä vauraampi ja vetovoimaisempi, asukkaat osallistuvat yhä aktiivisemmin sen kehittämiseen, digitalisaatio etenee, kouluissa tehdään hyvää työtä uudenlaisten opetusmenetelmien kehittämiseksi ja kulttuurin saralla on käynnissä hienoja hankkeita. › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo: Aloite aamu- ja iltapäivätoiminnan riittävyydestä 1.-4.- luokkalaisille

helmikuu 1, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Lapset

Viime vuosina ollut paljon keskustelua iltapäivätoiminnasta ja erityisesti 2. –luokkalaisten iltapäivätoimintapaikkojen riittämättömyydestä, mikä on ensi vuoden budjettiin onneksi korjattu.

Koululaisten iltapäivätoiminta ei ole subjektiivinen oikeus, mutta on lain hengen ja koululaisten edun mukaista, että iltapäivän voi viettää turvallisen aikuisen ohjauksessa. Samalla vanhemmat voivat olla rauhallisin mielin työssä tai opiskelemassa. › Lue koko artikkeli

Veronika Honkasalo: Vasemmistoliiton valtuustoryhmän teot ja saavutukset vuonna 2016

joulukuu 21, 2016 | Kategoria: Asuminen, Kaupunginhallitus, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Lapset, Nuoriso, Valtuusto, Ympäristö

Kuntapoliittinen vuosi on taas lopuillaan. Vuosi 2016 on ollut erityisen työteliäs ja monta isoa asiaa on ollut agendalla – isoimpina yleiskaava, asumisen ja maankäytön ohjelma ja johtamisjärjestelmän uudistaminen. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto