Lapset

Vesa Korkkula: Isoja asioita opetuslautakunnassa

joulukuu 13, 2016 | Kategoria: Lapset, Nuoriso, Opetus

vesapieniVuoden viimeisessä opetuslautakunnan kokouksessa oli päätettävänä monta tärkeätä asiaa.

A) Opetusviraston vuoden 2017 tulosbudjetti

Lautakunnan käsittelyyn tuli kaupunginvaltuuston hyväksymä vuoden 2017 tulosbudjetti. Tästä linkistä näkee vuoden 2017 tulosbudjetin keskeiset muutokset vuoteen 2016 verrattuna. › Lue koko artikkeli

Vesa Korkkula: Laajasalon oppilaaksiottoalue ja taidepainotus Vuosaaressa

lokakuu 25, 2016 | Kategoria: Lapset, Nuoriso, Opetus

vesapieniTällä kertaa opetuslautakunnan kokouksessa keskustelua herättivät Laajasalon ja Santahaminan alueen oppilaaksiottoaluiden muutokset ja Vuosaaren alueen koulujen soveltuvuuskoepainotettu opetus.

Laajasalolaiset vanhemmat olivat lähettäneet opetuslautakunnan jäsenille hyvin argumentoituja viestejä uusien ehdotettujen oppilaaksiottoaluiden ongelmista. Avasin kokouksessa vanhempien viestien pohjalta keskustelun ja sen päätteeksi päädyimme palauttamaan asian valmisteluun. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Turvaa arkeen – tarpeeksi aikuisia kouluun ja päivähoitoon

syyskuu 14, 2016 | Kategoria: Lapset, Opetus, Valtuusto

Anna VuorjokiKaupunginvaltuustolle esitellään tänään raportti lasten psykiatristen palveluiden toteutumisesta 2015 . Lastenpsykiatrisen hoidon tarve on kasvanut valtavasti: viime vuonna lähetteitä tehtiin 20 % enemmän kuin edellisenä, ja tämän vuoden alussa hoidon tarve on edelleen lisääntynyt. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki & Mari Holopainen (vihr): Aloite varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi

elokuu 31, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Lapset, Valtuusto

Anna VuorjokiVarhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä oppimisen edellytyksiä ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Jotta päiväkotien oppimisympäristöt voisivat olla entistäkin kehittävämpiä, oppimista edistävämpiä ja turvallisempia, tarvitaan niiden suunnittelussa vankkaa pedagogista ja kehityspsykologista osaamista. Tällä hetkellä päiväkotien henkilökuntaan ei kuitenkaan kuulu psykologeja toisin kuin kouluissa. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Sateenkaarinuorten yhdenvertaisuus kouluissa on tärkeää

kesäkuu 27, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Kaupunginhallitus, Lapset, Nuoriso, Opetus, Valtuusto

Anna VuorjokiSateenkaarinuorilla pitää olla oikeus turvalliseen koulunkäyntiin. Esimerkiksi jokaisen nuoren on saatava ilmaista sukupuoltaan koulussa itselleen luontevalla tavalla kohtaamatta syrjintää tai kiusaamista, eikä nuoren pidä joutua piilottelemaan seurustelusuhdetta samaa sukupuolta olevan kanssa ihmettelyn pelossa. Tämä edellyttää, että kouluissa tunnistetaan ja tunnustetaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ja otetaan se huomioon niin opetuksen sisällöissä kuin arjen käytännöissäkin. › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarvitaan Helsingissä lisää!

kesäkuu 8, 2016 | Kategoria: Lapset

Oulunkylan%20srk_Ingervo_SirkkuIltapäivätoiminta puhuttaa. Koululaisten iltapäivätoiminnan toistuva vaje on Helsingin häpeäpilkku. Pienten koululaisten iltapäivätoimintapaikkahakemuksiin on monille perheille tullut kieltäviä päätöksiä erityisesti toisluokkalaisten osalta ensi lukuvuodelle. Koululaisten aamupäivätoimintaan ei edes ole hakulomaketta, joten siihen ei voi hakea.

1.-2.-luokan oppilaat ovat liian pieniä selvitäkseen yksin pitkistä iltapäivistä ilman aikuisen tukea. Toistuvasti yksin tai vain kaveriporukassa, ilman luotettavaa aikuista,vietetyt iltapäivät eivät tue lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Monet lapset viettävätkin iltapäiviä kauppakeskuksissa, jossa on ruokaa, aikuisia ja lämmintä. Mutta se ei todellakaan riitä!

Suomi on maa, jossa ihannoidaan turhan varhaista itsenäistymistä ja yksin selviämistä. Suomi on myös maa, jossa erilaisista riippuvuuksista kärsii moni aikuinen, joka ei ole saanut olla lapsena tarvitseva ja riippuvainen vanhempiensa tuesta. › Lue koko artikkeli

Veronika Honkasalo: Päivähoito ei ole tarkoitettu voitontakomista varten

joulukuu 9, 2015 | Kategoria: Lapset, Valtuusto

veronikapieniKaupunginhallitus esittää, että vakinaistaisimme päivähoidon käynnistämistuen. Käynnistämistuen tarkoituksena on lisätä yksityisiä päivähoidon palveluita, niin kuin esittelytekstissä käynnistämistuen vakinaistamista perustellaan. Kokeilun aikana vuodesta 2010 on yksityisessä päivähoidossa olevien lasten määrä kasvanut Helsingissä 63 prosenttia. Tämä siis vuosina 2010-2014. Kunnallisessa päivähoidossa kasvu on ollut paljon hitaampaa, 16,4 prosenttia. Samassa esittelytekstissä todetaan suoraan, että subventoimalla yksityisiä palveluntuottajia saadaan julkiseen päivähoitoon kohdistuvaa painetta edullisesti purettua. Käynnistämistuen tarpeellisuutta perustellaan myös sillä, että yksityinen päivähoito on kunnalle halvempaa. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto