Opetus

Sirkku Ingervo: Homekoulut kuntoon!

maaliskuu 6, 2017 | Kategoria: Lapset, Opetus, Rakentaminen, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat terveysriskeiltään aikapommi, johon pitää puuttua kovalla kädellä. Monissa kouluissa ja päiväkodeissa on vakavia puutteita ja kiireellistä korjaustarvetta sisäilmanlaadussa. Kerran altistunut oireilee helposti myöhemmin vähemmästäkin. Homekoulussa sairastunut kärsii siitä koko ikänsä, sillä oireet yleensä pahenevat ajan myötä muissakin tiloissa. Lasten ja nuorten terveydellä ei saa leikkiä! Toksiinisuusmittauksia pitää tehdä ennen ja jälkeen remontin eikä tehdä ihmisistä toksiinisuusmittareita. On kaikkien etu, että homekoulut saadaan kuntoon! › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo: Talousarvioaloite päiväkotien ja koulujen sisäilmakorjausten ja peruskorjausten kiirehtimiseksi

helmikuu 15, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Budjetti, Lapset, Nuoriso, Opetus, Rakentaminen, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö, Valtuusto

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat kasvava ongelma ja lasten ja nuorten terveysriskien osalta aikapommi, joka pitää purkaa ajoissa.

Monissa kouluissa ja päiväkodeissa on vakavia puutteita sisäilmanlaadussa ja kiireellistä korjaustarvetta. Peruskorjaussykli on 40 vuotta. Tämä on liian pitkä aika. Korjaukset tulevat usein liian myöhään. Jo kouluja on 200 ja vuosittain noin viiden koulun korjauksiin on käytetty n. 60 miljoonaa euroa/vuosi. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Talousarvioaloite koulunkäyntiavustajien palkkaamiseksi

helmikuu 15, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Lapset, Nuoriso, Opetus

Osa lapsista tarvitsee arjessaan ja oppimisessaan huomattavasti tavallista enemmän aikuisen tukea. Syynä voivat olla esimerkiksi oppimisen, keskittymisen tai tunteiden säätelyn vaikeudet. Koulunkäyntiavustajien tehtävänä on tukea ja auttaa tällaisten lasten koulupäivän sujumista. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Kaikkein tärkeintä on eriarvoisuuden vähentäminen

helmikuu 3, 2017 | Kategoria: Asuminen, Budjetti, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Lapset, Liikenne, Nuoriso, Opetus, Palveluverkko, Rakentaminen, Ryhmäpuheet, Terveys, Valtuusto, Ympäristö

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro valtuustostrategiasta kaupunginvaltuuston seminaarissa 3.2.2017.

Helsingissä asuu paljon onnellisia ja hyvinvoivia lapsia ja aikuisia. Helsinki on yhä vauraampi ja vetovoimaisempi, asukkaat osallistuvat yhä aktiivisemmin sen kehittämiseen, digitalisaatio etenee, kouluissa tehdään hyvää työtä uudenlaisten opetusmenetelmien kehittämiseksi ja kulttuurin saralla on käynnissä hienoja hankkeita. › Lue koko artikkeli

Vesa Korkkula: Isoja asioita opetuslautakunnassa

joulukuu 13, 2016 | Kategoria: Lapset, Nuoriso, Opetus

vesapieniVuoden viimeisessä opetuslautakunnan kokouksessa oli päätettävänä monta tärkeätä asiaa.

A) Opetusviraston vuoden 2017 tulosbudjetti

Lautakunnan käsittelyyn tuli kaupunginvaltuuston hyväksymä vuoden 2017 tulosbudjetti. Tästä linkistä näkee vuoden 2017 tulosbudjetin keskeiset muutokset vuoteen 2016 verrattuna. › Lue koko artikkeli

Vesa Korkkula: Saamen kielen asema ja Puistopolun koulun taideilmaisupainotus

marraskuu 15, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Opetus

vesapieniTämänkertaisessa opetuslautakunnan kokouksessa ensimmäinen keskustelua herättänyt asia oli saamen kielen opetus Helsingissä.

Lautakunta antoi lausunnon Yrjö Hakasen aloitteeseen, jossa hän ehdotti, että selvitetään toimia, joilla saamen kielen opetusta voidaan kehittää ja lisätä Helsingissä.

Koska ihmisten kieli- tai kulttuuritaustaa ei tilastoida, ei saamelaistaustaisten oppilaiden tarkka määrä ole tiedossa. Nyt siitä on vain arvioita.

Opetusviraston johtaja Liisa Pohjolainen teki seuraavan lisäyksen esitystekstiin:

”Opetusvirasto selvittää yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja City-Samit ry:n kanssa saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tarvetta ja tavoitettavuutta sekä niitä toimia, joilla saamenkielinen esiopetus ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta voidaan yhdistää kaupunkitasoisesti ja keskittää yhteen paikkaan.”

Tämän lautakunta hyväksyi yksimielisesti ja uskon, että näin saamen kielen opetuksen asema Helsingissä paranee.

Toinen tärkeä asia oli Vuosaaren Puistopolun peruskoulun soveltuvuuskoepainotus.

Kyse on siis siitä, että Vuosaaren alueella kahdeksasta koulusta muodostetaan kolme koulua. Tästä oli jo päätetty aiemmin. Nyt päätettävänä oli näiden peruskoulujen painotukset.

Kiistan ydin tässä asiassa oli nyt se, että onko Puistopolun peruskoulussa soveltuvuuskoepainotettuna opetuksena taideilmaisu vai musiikkipainotus. Eräs Kokoomuksen jäsen ehdotti, että taideilmaisun sijaan painotukseksi otettaisiin musiikki.

Minulla ei ollut vahvaa mielipidettä asiasta ja päädyin kannattamaan taideilmaisupainotusta, koska tämä oli se vaihtoehto, mitä koulut olivat esittäneet. Musiikkipainotusta ei kannatettu, eli taideilmaisu voitti.

Vesa Korkkula: Laajasalon oppilaaksiottoalue ja taidepainotus Vuosaaressa

lokakuu 25, 2016 | Kategoria: Lapset, Nuoriso, Opetus

vesapieniTällä kertaa opetuslautakunnan kokouksessa keskustelua herättivät Laajasalon ja Santahaminan alueen oppilaaksiottoaluiden muutokset ja Vuosaaren alueen koulujen soveltuvuuskoepainotettu opetus.

Laajasalolaiset vanhemmat olivat lähettäneet opetuslautakunnan jäsenille hyvin argumentoituja viestejä uusien ehdotettujen oppilaaksiottoaluiden ongelmista. Avasin kokouksessa vanhempien viestien pohjalta keskustelun ja sen päätteeksi päädyimme palauttamaan asian valmisteluun. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto