Opetus

Anna Vuorjoki: Turvaa arkeen – tarpeeksi aikuisia kouluun ja päivähoitoon

syyskuu 14, 2016 | Kategoria: Lapset, Opetus, Valtuusto

Anna VuorjokiKaupunginvaltuustolle esitellään tänään raportti lasten psykiatristen palveluiden toteutumisesta 2015 . Lastenpsykiatrisen hoidon tarve on kasvanut valtavasti: viime vuonna lähetteitä tehtiin 20 % enemmän kuin edellisenä, ja tämän vuoden alussa hoidon tarve on edelleen lisääntynyt. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Sateenkaarinuorten yhdenvertaisuus kouluissa on tärkeää

kesäkuu 27, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Kaupunginhallitus, Lapset, Nuoriso, Opetus, Valtuusto

Anna VuorjokiSateenkaarinuorilla pitää olla oikeus turvalliseen koulunkäyntiin. Esimerkiksi jokaisen nuoren on saatava ilmaista sukupuoltaan koulussa itselleen luontevalla tavalla kohtaamatta syrjintää tai kiusaamista, eikä nuoren pidä joutua piilottelemaan seurustelusuhdetta samaa sukupuolta olevan kanssa ihmettelyn pelossa. Tämä edellyttää, että kouluissa tunnistetaan ja tunnustetaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ja otetaan se huomioon niin opetuksen sisällöissä kuin arjen käytännöissäkin. › Lue koko artikkeli

Vesa Korkkula: Satsataan koulutukseen ja nuorten hyvinvointiin

maaliskuu 2, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Budjetti, Nuoriso, Opetus, Valtuusto

vesapieniVesa Korkkula jätti tänään kaksi nuoria koskevaa talousarvioaloitetta.

› Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Turvallista arkea sateenkaarinuorille

maaliskuu 2, 2016 | Kategoria: Nuoriso, Opetus, Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

Anna VuorjokiKaupunginvaltuusto käsitteli 2.3. aloitettani sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Vaadin siinä nuorten kanssa työskenteleville työntekijöille koulutusta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, koska tutkimuksissa on havaittu, että sateenkaarinuoret kohtaavat syrjintää sekä kouluissa että sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Olen monelta osin hyvin tyytyväinen niihin toimenpiteisiin, joita virastoissa on tehty aloitteeni johdosta.

Nuorisoasiainkeskuksessa on jo ennen tätä aloitetta tehty hyvää työtä yhdenvertaisuuden eteen. Siellä on käytössä yhdenvertaisuussuunnitelma, työntekijöitä on koulutettu muun muassa nuorten seksuaali-identiteetistä ja transsukupuolisten nuorten kokemuksista, ja Setan toimijat vierailevat nuorisotaloilla säännöllisesti. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Valtuuston pitää kantaa vastuu koulujen lakkautuspäätöksistä

tammikuu 20, 2016 | Kategoria: Opetus, Palveluverkko, Valtuusto

Anna VuorjokiKaupunginvaltuusto käsitteli tänään esitystä, jonka mukaan päätösvalta koulujen lakkauttamisista ja yhdistämisistä siirrettäisiin valtuustolta opetuslautakunnalle. Vasemmistoliitto esitti, että esitys hylättäisiin ja kouluverkosta päätettäisiin jatkossakin valtuustossa.

Kaupunginvaltuusto on se toimielin, jonka asukkaat ovat valinneet vaaleilla ja jonka tehtävä on edustaa kuntalaisten tahtoa. Vain silloin, kun asia päätetään valtuustossa, asukkaat voivat valvoa valitsemiensa edustajien toimintaa. Valtuusto on myös ainoa toimielin, jossa keskustelu käydään julkisesti. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Järkeä kouluverkkopäätöksiin – ei pakkoleikkauksia

toukokuu 23, 2015 | Kategoria: Opetus, Valtuusto

Anna VuorjokiKaupunginvaltuusto päätti 20.5. yhdistää hallinnollisesti Suutarilan yläasteen ja Töyrynummen ala-asteen koulut. Töyrynummen 5. – 6.-luokkalaiset oppilaat siirretään Suutarilan yläasteen tiloihin, ja osasta nykyisiä Töyrynummen tiloja luovutaan.

Vasemmistoliitto esitti, että asia olisi palautettu valmisteluun ja arvioitu vielä tilojen määrä ja tarve ennen päätöksentekoa. Valtuusto hylkäsi palautusesityksen ja päätti äänin 55 – 18 yhdistää koulut.

Yhdistämistä perusteltiin pedagogisilla syillä. Kaupunginhallitus on linjannut, että oppilaiden kannalta on parasta käydä koko peruskoulu samassa koulussa ilman ala- ja yläasteen välistä nivelvaihetta. Siksi tavoitteena ovat yhtenäiskoulut, joissa ovat kaikki luokka-asteet 1. – 9. ja vähintään kaksi rinnakkaisluokkaa. › Lue koko artikkeli

Binar Mustafa: Helsingin työväenopiston johtokunta Lontoossa

maaliskuu 31, 2015 | Kategoria: Opetus, Yleinen

Binar MustafaHelsingin työväenopisto järjesti antoisan tutustumis- ja opintomatkan Lontooseen. Matkalle osallistuivat johtokunnan jäsenten lisäksi opiston rehtorit ja ministeriön edustaja.

Matka alkoi aamulla 11.3. ja ensimmäiseen tutustumiskohteeseen Goldsmithin yliopistoon mentiin suoraan lentokentältä. Siellä kuulimme muun muassa, kuinka vangeille järjestetään opetusta ja kuinka heitä kannustetaan opiskelemaan. Koulutuksesta leikkaaminen oli yksi olennainen huolen aihe: se uhkaa suuresti myös aikuiskoulutusta ja saattaa johtaa toiminnan vähenemiseen. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto