Palveluverkko

Anna Vuorjoki: Kaikkein tärkeintä on eriarvoisuuden vähentäminen

helmikuu 3, 2017 | Kategoria: Asuminen, Budjetti, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Lapset, Liikenne, Nuoriso, Opetus, Palveluverkko, Rakentaminen, Ryhmäpuheet, Terveys, Valtuusto, Ympäristö

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro valtuustostrategiasta kaupunginvaltuuston seminaarissa 3.2.2017.

Helsingissä asuu paljon onnellisia ja hyvinvoivia lapsia ja aikuisia. Helsinki on yhä vauraampi ja vetovoimaisempi, asukkaat osallistuvat yhä aktiivisemmin sen kehittämiseen, digitalisaatio etenee, kouluissa tehdään hyvää työtä uudenlaisten opetusmenetelmien kehittämiseksi ja kulttuurin saralla on käynnissä hienoja hankkeita. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Valtuuston pitää kantaa vastuu koulujen lakkautuspäätöksistä

tammikuu 20, 2016 | Kategoria: Opetus, Palveluverkko, Valtuusto

Anna VuorjokiKaupunginvaltuusto käsitteli tänään esitystä, jonka mukaan päätösvalta koulujen lakkauttamisista ja yhdistämisistä siirrettäisiin valtuustolta opetuslautakunnalle. Vasemmistoliitto esitti, että esitys hylättäisiin ja kouluverkosta päätettäisiin jatkossakin valtuustossa.

Kaupunginvaltuusto on se toimielin, jonka asukkaat ovat valinneet vaaleilla ja jonka tehtävä on edustaa kuntalaisten tahtoa. Vain silloin, kun asia päätetään valtuustossa, asukkaat voivat valvoa valitsemiensa edustajien toimintaa. Valtuusto on myös ainoa toimielin, jossa keskustelu käydään julkisesti. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Selkeyttä palveluviidakkoon ja uudenlaista psykiatrista hoitoa

joulukuu 16, 2015 | Kategoria: Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Terveys

Anna VuorjokiHelsingin sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään urakalla. Tämä näkyy ensi vuoden käyttösuunnitelmasta, jonka sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.12.

Palveluiden kehittäminen pohjautuu asiakassegmentointiin eli asiakkaiden ryhmittelyyn sen mukaan, millaisia palveluita erilaiset ihmiset tarvitsevat. Tarkoitus on kiinnittää huomiota erityisesti niihin ihmisiin, jotka tarvitsevat paljon erilaisia palveluita, ja nimetä vastuuhenkilöt huolehtimaan siitä, että nämä ihmiset saavat kaiken tarvitsemansa avun. Selkeä esitys tästä ajattelusta löytyy Helsingin Sanomien artikkelista. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Kaupunkilaisten aktiivisuus pelasti asukastalot

syyskuu 28, 2015 | Kategoria: Kaupunginhallitus, Palveluverkko, Sosiaalitoimi

20150928_144405

Pihlajamäen asukkaat puolustivat asukastaloja kaupungintalon edessä. Mukana symppaamassa kh:n varajäsen Henrik Nyholm.

Kaupunginhallitus päätti tänään, että sosiaali- ja terveysviraston alaiset asukastalot saavat jatkaa toimintaansa. Kaupunginjohtaja oli esittänyt, että nämä asukastalot siirrettäisiin järjestöjen hoidettavaksi, mutta esitys kaadettiin äänin 11-4. Asukastalojen säilyttämisen puolesta äänestivät kaikki paitsi kokoomus.

Asukastaloissa on tarjolla esimerkiksi harrastuskerhoja, edullista lounasta ja matalan kynnyksen sosiaaliohjausta. Toimintaa koordinoivat kaupungin sosiaaliohjaajat, mutta sen toteuttavat asukkaat, paikalliset yhdistykset ja työllistetyt. Erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset tutustuvat taloilla toisiinsa, ja monet työttömät ja yksinäiset ovat löytäneet asukastaloista itselleen yhteisön, johon kuulua. Olen kuullut useammankin ihmisen sanovan, että asukastalo on vaikeassa tilanteessa pelastanut heidän elämänsä. › Lue koko artikkeli

Petra Malin: Helsinki puolustaa lasten tasa-arvoa

syyskuu 21, 2015 | Kategoria: Kaupunginhallitus, Lapset, Palveluverkko

Petra MalinpieniVarhaiskasvatuslakiin suunnitellut heikennykset eivät saa kannatusta Helsingissä. Kaupunginhallitus asettui Vasemmiston, Vihreiden, SDP:n ja RKP:n äänin vastustamaan hallituksen esityksiä subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistosta ja ryhmäkokojen kasvattamisesta. Varhaiskasvatuslautakunta ja opetuslautakunta olivat jo aiemmin vastustaneet esityksiä. On ilahduttavaa, että päättäjät näkevät laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen tärkeyden. On sen sijaan surullista, että asiasta vastaava apulaiskaupunginjohtaja ei sitä näe. Apulaiskaupunginjohtaja Räty teki lautakuntien näkemyksestä poiketen kaupunginhallitukselle esityksen, jossa puollettiin heikennyksiä, mutta kaupunginhallitus ei hyväksynyt tätä linjaa. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Huumeiden käyttäjien palvelut oli pakko kilpailuttaa

elokuu 11, 2015 | Kategoria: Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Terveys

Anna VuorjokiHelsingin Sanomissa 11.8. (http://www.hs.fi/kaupunki/a1439177176571 ) kritisoitiin kaupungin päätöstä kilpailuttaa huumeiden käyttäjien terveysneuvontapalvelut. Päätös tarkoittaa A-klinikkasäätiön sosiaali- ja terveysneuvontapiste Vinkin lakkaamista.

Me vasemmiston edustajat sosiaali- ja terveyslautakunnassa olimme alusta asti huolissamme siitä, mitä palvelun kilpailuttamisesta seuraa. Kyse on hyvin haavoittuvista ihmisistä, joiden on ylipäänsä vaikeaa luottaa viranomaisiin. A-klinikkasäätiöllä on vahva osaaminen työstä huumeidenkäyttäjien parissa, ja asiakkaiden luottamuksen saavuttaminen on vienyt heiltä vuosia. Paikan ja työntekijän vaihtuminen voi tarkoittaa sitä, että vanhat asiakkaat eivät enää tule terveysneuvontapisteeseen. › Lue koko artikkeli

Petra Malin: Lautakunta hylkäsi päiväkoti Humikkalan lakkautuksen

toukokuu 2, 2015 | Kategoria: Lapset, Palveluverkko

Petra MalinpieniLakkautusuhan alla ollut päiväkoti Humikkala saa jatkaa toimintaansa. Varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 28.4. 2015 hylätä viraston lakkautusesityksen äänin 6 – 2, yksi lautakunnan jäsenistä äänesti tyhjää. Olin mukana äänestämässä lakkautusta vastaan.

Päiväkoti Humikkala sijaitsee Mellunkylän varhaiskasvatusalueella keskellä pientaloaluetta. Varhaiskasvatusalueella on tyhjiä tilapaikkoja, mutta Humikkalan alueelta on pitkä ja hankala matka Kivikkoon tai Fallpakkaan, jossa paikkoja jatkossa on. Lisäksi monet alueen päiväkodeista eivät tyhjistä neliöistä huolimatta kuitenkaan voi ottaa vastaa lisää lapsia, koska henkilökuntamitoitus ei riitä suurempaan lapsimäärään. Alueen lapset ovat ystävystyneet päiväkoti Humikkalassa ja päiväkodilla on suuri merkitys alueen yhteisöllisyydelle. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto