Palveluverkko

Anna Vuorjoki: Auroran psykiatrinen päivystys – mitä voimme oppia päätöksenteosta?

joulukuu 17, 2014 | Kategoria: Palveluverkko, Terveys

Anna VuorjokiSosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 16.12. Auroran psykiatrisen päivystyksen siirron Malmille ja Haartmaniin. Esitin kokouksessa, että nykyisenkaltainen psykiatrinen päivystys Aurorassa olisi säilytetty ja yhdistämisen sijasta olisi pohdittu muita keinoja psykiatrisen ja somaattisen päivystyksen yhteistyön vahvistamiseksi. Lautakunta hylkäsi esitykseni äänin 7-5.

Jatkossa Malmin ja Haartmanin päivystyksissä kaikki asiakkaat ottaa vastaan niin sanottu triage-hoitaja, joka arvioi hoidon kiireellisyyden sekä kuuluuko potilas yleislääketieteen, psykiatrian, kirurgian vai sisätautien päivystykseen. Mielenterveyspotilaat ohjataan psykiatrisen hoitajan ja tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Tarkoitus on myös ottaa psykiatrian poliklinikoilla käyttöön päivittäiset akuuttiajat, jotta jo avohoidon piirissä olevien asiakkaiden ei tarvitsisi hakeutua virka-aikana päivystykseen, vaan he saisivat tarvittaessa nopeasti avun omilta poliklinikoiltaan. › Lue koko artikkeli

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Auroran psykiatrinen päivystys säilytettävä

joulukuu 11, 2014 | Kategoria: Kannanotot, Palveluverkko, Terveys

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa suunnitellaan psykiatrisen päivystyksen siirtämistä pois Auroran sairaalasta. Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä päätti kokouksessaan keskiviikkona, että se tulee kannattamaan psykiatrisen päivystyksen säilyttämistä Aurorassa.

Auroran psykiatrinen päivystys on maailmallakin tunnettu erinomaisesta matalan kynnyksen ja täyden palvelun konseptista. Monelle mielenterveyspotilaalle Aurora symboloi turvallista ja helposti lähestyttävää palvelua. Tämä on iso saavutus, sillä mielenterveyspotilaiden kynnys hakeutua hoitoon on usein korkea. Lisäksi Aurorassa on laaja tietotaito psykiatristen päivystyspotilaiden hoitoon liittyen. Tämä tietotaito on vaarassa kadota, jos päivystys Aurorassa lakkautetaan. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Lautakunta päätti terveysasemien vähentämisestä

lokakuu 7, 2014 | Kategoria: Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Terveys

annaSosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tänään palveluverkkolinjaukset, joiden mukaan terveysasemien ja sosiaalipalvelupisteiden määrää vähenisi selvästi vuoteen 2030 mennessä ja palvelut keskitettäisiin suuriin keskuksiin. Me vasemmistoliiton edustajat olemme pitkään tehneet töitä lähiterveysasemien puolesta ja myös tämän päätöksen alla neuvottelimme uuraasti toisten ryhmien kanssa löytääksemme jonkinlaista yhteistä linjaa. Meille olikin pettymys, että lautakunnan enemmistö päätti lopulta hyväksyä lähipalveluiden vähentämisen.

Hyvää tänään tehdyissä linjauksissa on, että sosiaalipalvelut tuodaan jatkossa saman katon alle terveyspalveluiden kanssa. Tarkoitus on kehittää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä esimerkiksi lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden välillä. Myös tätä tavoitetta vasemmistoliitto on pitkään ajanut, ja nyt siinä otettiin iso askel eteenpäin. › Lue koko artikkeli

Vasemmistoliitolta eriävä mielipide kaupunginhallituksen Palmia-päätökseen

syyskuu 29, 2014 | Kategoria: Kaupunginhallitus, Palveluverkko

Helsingin kaupunginhallituksen vasemmistoliittolainen jäsen Sirpa Puhakka jätti eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen kaupungin liikelaitos Palmian yhtiöittämistä koskevaan päätökseen. Eriävään mielipiteeseen yhtyivät myös Sdp:n ja perussuomalaisten kaupunginhallituksen jäsenet.

Eriävän mielipiteen mukaan “Palmia-liikelaitoksen yhtiöittämistä ei tule hyväksyä kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, joka merkitsee nykyisen toiminnan pilkkomista osakeyhtiöön ja liikelaitokseen.

Osakeyhtiön hallinto on vähemmän avoin ja läpinäkyvä kuin liikelaitoksen. Kaupunginvaltuustolla olisi erittäin rajalliset mahdollisuudet saada tietoa ja vaikuttaa osakeyhtiön toimintaan.

Palmia-liikelaitoksen kilpailuneutraliteettilainsäädännön alainen toiminta on vähäistä eikä edellytä liikelaitoksen pilkkomista esitetyllä tavalla. Pilkkomisen seurauksena Palmia-liikelaitoksen kannattavuus on vaarassa. › Lue koko artikkeli

Vasemmistoliiton Helsingin valtuustoryhmä ei hyväksy lähipalveluiden karsimista

syyskuu 25, 2014 | Kategoria: Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei hyväksy suunnitelmia sosiaali- ja terveyspalveluiden voimakkaasta keskittämisestä ja lähipalveluiden karsimisesta. Sen sijaan valtuustoryhmä vaatii selvittämään, miten nykyisiä terveysasemia voitaisiin muuttaa sosiaali- ja terveysasemiksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palveluverkkosuunnitelmasta 7.10. Suuri osa palveluista esitetään keskitettäviksi kuuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen, viiteen perhekeskukseen ja monipuolisiin palvelukeskuksiin. Tämä tarkoittaisi käytännössä noin 20 nykyisen terveysaseman lakkauttamista seuraavien parin vuosikymmenen aikana.

Vasemmistoliitto kannattaa ajatusta siitä, että vaativia sosiaali- ja terveyspalveluita kuten perheneuvola- ja lastensuojelupalveluita kootaan palvelukeskuksiin saman katon alle. Tämä ei saa kuitenkaan tarkoittaa lähipalveluiden katoamista. Myös lähipalveluissa pitää yhdistää tavallisimpia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita siten, että niitä tarjotaan samoissa paikoissa lähiasemilla ympäri kaupunkia. › Lue koko artikkeli

Sirpa Puhakka: Kaupunginvaltuustosta laaja tuki asukastaloille

syyskuu 24, 2014 | Kategoria: Aloitteet, Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Valtuusto

sirpapuhakkaVasemmiston valtuustoryhmä teki aloitteen asukastalojen säilyttämisestä
kaupungin omana toimintana. Samalla vaadittiin, että asukastaloja pitää saada
sinnekin, missä niitä ei vielä ole. Asiasta käytiin vilkas ja hyvä keskustelu
valtuustossa keskiviikkona.

Haluamme säilyttää ja vahvistaa myös asukastalojen kirjoa. Tarvitaan sekä
kaupungin omia asukastaloja ja järjestöjen ylläpitämiä. Nämä eivät sulje
millään tavalla toisiaan pois. › Lue koko artikkeli

Kysymyksiä ja vastauksia Palmiasta

syyskuu 12, 2014 | Kategoria: Kannanotot, Palveluverkko

1)  Miksi Vasemmistoliitto ei halua pilkkoa Palmiaa?

Vasemmistoliitto ei kannata Palmian henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen yhtiöittämistä. Tähän on useita eri syitä.

Ensinnäkin osakeyhtiön hallinto on vähemmän avoin ja läpinäkyvä kuin liikelaitoksen. Kaupunginhallituksella ja -valtuustolla olisi huomattavasti nykyistä vähäisemmät oikeudet saada tietoa ja päättää osakeyhtiömuotoisen Palmian asioista.

Yhtiö joutuisi kilpailemaan markkinoilla esimerkiksi ISS:n, Sodexhon ja muiden globaalien suuryritysten kanssa. Uusi yhtiö ei välttämättä pärjäisi kilpailussa vaikkapa koulujen ylläpidosta ja metron asiakaspalvelusta, koska suuryritykset saattavat vallata markkinaosuuksia polkemalla hintoja.  Lisäksi kaupungin työehtosopimuksiin tulisi työntekijöille epäedullisia muutoksia, käytännössä palkanalennuksia. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto