Ponnet

Tea Vikstedt: Valtuustoraportti 14.12.2011

joulukuu 18, 2011 | Kategoria: Asuminen, Kulttuuri, Ponnet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kulttuuristrategian jo edellisessä kokouksessa, mutta pitkä lista valtuutettujen tekemiä toivomusponsia aiheesta käsiteltiin tässä kokouksessa.  28 ponnesta hyväksyttiin 16 ja niistä neljä oli meidän ryhmästämme.

Sivia Modig ehdotti, että keskustaan tulisi pystyttää sähköinen ilmoitustaulu kulttuuritapahtumia varten. Hanna-Kaisa Siimes ehdotti, että kaupungin tulisi hankkia nuorten muotoilijoiden tuotteita kaupungin liikelahjavalikoimaan. Alina Mänttäri-Buttler toivoi kumppanuushankkeita, joissa kulttuuri- ja messutapahtumien yhteyteen neuvoteltaisiin joukkoliikennelippuja. Pekka Saarnio esitti, että kulttuurilaitosten vapaalippuja voitaisiin antaa esim. joululahjoiksi vähävaraisille ja kaupungin vapaaehtoistyöntekijöille.

Muista asiakohdista oikeastaan vain viime vuoden arviointikertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet nostattivat keskustelua.  Vuokra-asuntorakentamisen tavoitteet eivät toteudu, vaikka yritystä siellä täällä onkin.  Virastojen välinen yhteistyö ei ole vakuuttavaa, eikä kaikkia mahdollisia vaikuttavia keinoja ei ole vielä edes tutkittu. Aina kun asuntopoliittinen keskustelu viriää valtuustossa, tulevat oikeiston ja vasemmiston erot esiin ja kokoomuslaiset valtuutetut alkavat kertoa uskomuksistaan ja ennakkoluuloistaan.

Tea Vikstedt: Raportti kaupunginvaltuustosta 16.11.2011

marraskuu 17, 2011 | Kategoria: Budjetti, Kaupunkisuunnittelu, Ponnet, Rakentaminen, Valtuusto

AINA EI TULE TURPIIN mennen tullen, saimme todeta illan valtuustoistunnossa. Saimme odottamatta kaksi toivomuspontta läpi vuoden 2012 budjetin käsittelyn yhteydessä. Etukäteen valtuustoryhmät olivat neuvotelleet yhden ponnen läpimenosta kunkin ryhmän lukuisista ponsista.

Sirpa Puhakan ponsi edellyttää, että on selvitettävä valtion myöntämien pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisrahojen hyödyntäminen täysimääräisesti.  Helsingissä on tyypillisesti jäänyt näitä valtion rahoja käyttämättä jonkin verran.

Pekka Saarnion ponsi tuo selvityksen siitä, miten oman asuntorakentamisyksikön perustaminen vaikuttaisi rakentamisen laatuun ja rakennusalan markkinoihin.  Tätä aihetta olemme nakuttaneet useita vuosia ja tarkoitus on tietenkin saada vauhtia vuokra-asuntojen rakentamiseen.  Kun suhdanne on vähänkään normaalilla tasolla, eivät markkinoita hallitsevat rakennusliikkeet tee tarjouksia vuokra-asuntojen rakentamisesta, ainakaan järjelliseen hintaan.  Omaa yhtiötä  tai liikelaitosta suhdanteet ja voitonmaksimointi eivät heiluttelisi.

› Lue koko artikkeli

Hanna-Kaisa Siimes: Terveyskeskusmaksujen poistaminen puhutti valtuustossa

marraskuu 9, 2011 | Kategoria: Budjetti, Liikenne, Ponnet, Terveys, Valtuusto, Yleinen

Vasemmistoliitto ja SDP nostivat 9.11.2011 Helsingin kaupungin talousarviota käsittelevässä valtuuston kokouksessa ryhmäpuheissaan voimakkaasti esiin toiveen terveyskeskusmaksujen poistamisesta. Molemmat ryhmät olivat tavoitelleet maksun poistamista budjettineuvottelussa, mutta eivät saaneet tähän muiden ryhmien tukea.

”Huoli siitä että terveyskeskusmaksun poistaminen johtaisi turhiin terveyskeskuskäynteihin on turha”, totesi valtuutettu Maija Anttila.

”Terveyskeskusmaksut ovat todellinen este pienituloisille ja vähävaraisille ihmisille terveyspalvelujen piiriin hakeutumiselle”, tiesi valtuutettu Sirpa Puhakka.

”Terveyskeskusmaksujen poistaminen olisi yksi merkittävä keino vähentää kansalaisten välisiä terveyseroja”, sanoo myös Helsingin kaupungin asiantuntija, joka haluaa pysyä nimettömänä.

› Lue koko artikkeli

Sirpa Puhakka: Vasemmistoliiton ryhmäpuhe Helsingin vuoden 2012 budjetista

marraskuu 9, 2011 | Kategoria: Budjetti, Ponnet, Ryhmäpuheet, Valtuusto

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, päätämme tänään Helsingin kaupungin ensi vuoden taloudesta poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa. Euroopan suurten maiden talous- ja pankkikriisit heittävät varjonsa Suomeen, ja myös tänne Helsinkiin.

Monet ekonomistit arvioivat taantuman olevan tulossa tai ainakin kasvun hidastuvan merkittävästi. Tämä lisäisi työttömyyttä, lomautuksia ja vaikeuttaisi monin tavoin ihmisten elämää. Nuorten työttömyys on vaarassa lähteä nousuun. Pitkäaikaistyöttömälle työpaikka on entistä tiukemmassa, ja maahanmuuttajien työllistyminen vaikeutuu entisestään.

Tällaisessa tilanteessa on erityisen tärkeää pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä, heidän toimeentulostaan ja palveluistaan. Emme ole täällä valtuuston toimin riittävästi kyenneet vähentämään eriarvoisuutta ja terveyserojen kasvua.

Vasemmistoliiton ykköstavoite ensi vuoden budjettiin on ollut hyvinvointipalvelujen parantaminen ja palvelujen saatavuuden turvaaminen.

› Lue koko artikkeli

Kati Peltola: Valtuusto keskusteli harmaasta taloudesta

kesäkuu 8, 2011 | Kategoria: Aloitteet, Ponnet, Valtuusto

Tänään 8.6.2011 oli kaupunginvaltuustossa käsittelyssä Kokonaisselvitys harmaan talouden tilasta ja torjunnasta Helsingin kaupunkikonsernissa. Valtuusto hyväksyi Tea Vikstedtin ponsiehdotuksen, jonka edellyttää kansainvälisen vertailun tekemistä EU-maiden hankintalainsäädännöstä ja sen soveltamisesta. Vasemmistoliiton ryhmän käsityksen mukaan muissa maissa annetaan paikallisille päättäjille harkintavaltaa julkisten palvelujen kilpailutuksesta paljon enemmän kuin Suomessa. Myös Pekka Saarnion alla oleva ponsi sai enemmistön, mutta minun ponsiehdotukseni kannalla oli vain 25 valtuuston 85:stä jäsenestä.

Helsingin voimassa olevat strategiat tavoittelevat yritysten ja kaupungin töiden kietomista toisiinsa. Monituottajuuden ja joka suuntaan haarautuvan verkostoitumisen luullaan tuottavan helsinkiläisille ja Suomelle jatkuvaa kasvua ja hyvinvointia. Yritysten ja niiden rajoittuneiden etujen lisääntyvä sekoittaminen julkisen talouden hoitoon on kuitenkin otollinen kasvualusta harmaalle taloudelle.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus ovat kunnan päätehtäviä. Oppiminen, hyvät ihmissuhteet ja yleinen hyvinvointi syntyvät ihmisten osallisuudesta oman elämänsä rakentamiseen. Palvelujen tuotteistaminen ja kilpailuttaminen globaaleilla tai paikallisilla markkinoilla sen sijaan hävittää ihmisten yhteisvastuuta ja kansanvaltaa.

› Lue koko artikkeli

Tea Vikstedt: Yhteiskäyttötiloja maahanmuuttajanaisten kulttuuritoimintaan Vuosaaressa

toukokuu 4, 2011 | Kategoria: Kulttuuri, Ponnet

Vuosaarelaiset Ritva Hartzell ja Zahra Osman-Sovala ehdottivat kaupungille, että Vuosaaren kartanoon kunnostetaan yhteiskäyttöisiä tiloja matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa varten maahanmuuttajanaisille. Kaupunki ei tätä vastauksessaan luvannut.

Kaupunginvaltuuston käsitellessä kuntalaisaloitteita 27.4, tein ponnen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää tilojen saamista maahanmuuttajanaisten kulttuuritoimintaan Vuosaaressa. Ponteni hyväksyttiin.

Silvia Modig: Keski-Pasilan mahdollisuudet vahvistaa kevyen- ja joukkoliikenteen asemaa hyödynnettävä!

helmikuu 1, 2011 | Kategoria: Asuminen, Kaupunkisuunnittelu, Ponnet, Valtuusto

Maanantaina 31.1. Helsingin ja Vantaan kaupunginvaltuustot äänestivät kaupunkien yhdistämisen selvityksen jatkosta. Helsinki oli puolesta, Vantaa vastaan. Itse äänestin jatkon puolesta. Kaupunkisuunnittelulautakunnasta katsottuna yhteinen maankäyttö ja liikennesuunnittelu olisivat ensiarvoisen tärkeitä. Ilmaston kannalta paras teko on rakentaa tiivistä kaupunkirakenetta ja tämän suunnitteleminen laajemmin on vaikeaa kaupunkikohtaisesta, koska ihmisten työssäkäyntialueet ja elinpiirit eivät pääkaupunkiseudulla kulje kuntarajojen mukaan. Ymmärrän kyllä myös vastustajien huolen, iso kaupunki voi pahimmillaan olla yksi iso hankintayksikkö, jossa päätöksenteko on valovuosien päässä kaupunkilaisista. Toivottavasti lisää keinoja yhteistyölle löytyy muuta kautta.

Yllättävän pienelle huomiolle jäi Keski-pasilan keskustakorttelin suunnittelu-ja toteuttamiskilpailu. Tässä hankkeessa etsitään toteutttajaa koko Keski-Pasilan keskustalle.

› Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto