Ryhmäpuheet

Anna Vuorjoki: Kaikkein tärkeintä on eriarvoisuuden vähentäminen

helmikuu 3, 2017 | Kategoria: Asuminen, Budjetti, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Lapset, Liikenne, Nuoriso, Opetus, Palveluverkko, Rakentaminen, Ryhmäpuheet, Terveys, Valtuusto, Ympäristö

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro valtuustostrategiasta kaupunginvaltuuston seminaarissa 3.2.2017.

Helsingissä asuu paljon onnellisia ja hyvinvoivia lapsia ja aikuisia. Helsinki on yhä vauraampi ja vetovoimaisempi, asukkaat osallistuvat yhä aktiivisemmin sen kehittämiseen, digitalisaatio etenee, kouluissa tehdään hyvää työtä uudenlaisten opetusmenetelmien kehittämiseksi ja kulttuurin saralla on käynnissä hienoja hankkeita. › Lue koko artikkeli

Veronika Honkasalo: Ryhmäpuhe budjetista

marraskuu 16, 2016 | Kategoria: Budjetti, Ryhmäpuheet, Valtuusto

veronikapieniArvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tämän vuoden budjettineuvotteluiden alla kuohui, kun hetken näytti siltä, että vain kolme suurinta puoluetta kävisi neuvottelut keskenään näpäytyksenä siitä, että muut puolueet eivät suostuneet hyväksymään yleiskaavasta tehtyä kompromissia. Yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa, viikko kului ja jo olivat kaikki kaupunginhallitusryhmät neuvottelupöydän ympärillä. Olisikin ollut perin kummallista rajata pois osa ryhmistä vain sen takia, etteivät keskisuuret ja pienemmät ryhmät suostuneet tanssimaan yleiskaavassa suurimpien puolueiden pillin mukaan. › Lue koko artikkeli

Petra Malin: Ryhmäpuhe sote-uudistuksesta

marraskuu 2, 2016 | Kategoria: Ryhmäpuheet, Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

Petra MalinpieniArvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

Tämä sote-uudistuksesta annettu esitys kulkee eteenpäin kuin jyrkänteen reunaa kohti matkaava juna. Me Vasemmistossa näemme sen, että on korkea aika vetää hätäjarrusta ja ohjata juna oikealle raiteelle. › Lue koko artikkeli

Paavo Arhinmäki: Ryhmäpuhe yleiskaavasta

lokakuu 26, 2016 | Kategoria: Asuminen, Kaupunkisuunnittelu, Rakentaminen, Ryhmäpuheet, Valtuusto, Ympäristö

paavo-arhinmaki-150x150Arvoisa puheenjohtaja,

Vasemmiston mielestä yleiskaavan yleiset periaatteet ja lähtökohdat ovat hyvät ja oikeat. Yleiskaava tiivistää asumista, luo tarvittavia joukkoliikenneyhteyksiä ja työpaikka-alueita sekä mahdollistaa pääkaupungin asukasmäärän kasvun.

Yleiskaava on tarkoituksella ylimitoitettu, mikä on järkevää. Siinä on huomattavasti enemmän merkitty asuntorakentamisalaa kuin arvioitu asuntotarve on. Rakentamisalaa osoitetaan noin kaksinkertainen määrä arvioituun tarpeeseen nähden. Tämä tehdään siksi, etteivät kaikki yleiskaavassa osoitetut asuntorakentamisen kohteet kuitenkaan toteudu. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Ryhmäpuhe sote-uudistuksesta

helmikuu 3, 2016 | Kategoria: Ryhmäpuheet, Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

Anna VuorjokiArvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

On sanottu, että sote-uudistus on suurin yhteiskuntauudistus Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Nyt tehdään valintoja, jotka vaikuttavat vuosikymmenten ajan ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Vasemmistoliiton mielestä uudistuksen tavoitteena pitää olla mahdollisimman yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut. Toisaalta terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ei ole vain palvelutuotteita vaan vaikuttamista yhteiskunnan rakenteisiin.

Sote-uudistuksella tavoitellaan kolmen miljardin euron säästöjä. Hallitus ei ole esittänyt uskottavaa ratkaisua siihen, miten säästö saadaan aikaan heikentämättä palveluita.

Hallituksen linjauksessa korostuvat kilpailuttaminen ja vertailu eri tuottajien välillä. Mutta miten verrataan sitä, missä neuvolassa tuetaan tehokkaimmin vanhempia kasvattamaan lapsiaan hyvään aikuisuuteen? Miten mitataan, missä palvelutalossa vanhukset elävät onnellisimpina? Miten lasketaan hyötyä, joka syntyy siitä, että sosiaalityöntekijät raportoivat havainnoistaan päätöksentekijöille? › Lue koko artikkeli

Silvia Modig: Ryhmäpuhe Helenistä

joulukuu 2, 2015 | Kategoria: Energia, Ponnet, Ryhmäpuheet, Valtuusto

Silvia ModigArvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

tämä on historiallinen päivä. Samaan aikaan kun Pariisissa käydään kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja, me olemme päättämässä energiayhtiömme tulevasta kehityssuunnitelmasta ja suunnasta. Asia ei ole mitätön: Helen on Suomen toiseksi suurin energiayhtiö ja vastaa viidestä prosentista koko Suomen päästöistä. On hienoa, että tällä päätöksellä me olemme kantamassa kortemme kekoon ilmastotavoitteissa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää esitystä hyvänä. Esitys täyttää valtuuston asettamat päästövähennystavoitteet. Hajautettuun ja uusiutuvaan energiaan nojaavaan erillistuotantoon siirtymisen kautta se tarjoaa mahdollisuuksia löytää tulevaisuudessa aina parhaat mahdolliset saatavilla olevat ratkaisut, niin ympäristön kuin talouden kannalta. Se antaa myös mahdollisuuden kunnianhimon tason nostamiseen matkan varrella, mikäli valtuustosta löytyy siihen tulevaisuudessa tahtoa. › Lue koko artikkeli

Veronika Honkasalo: Helsinkiläinen mielikuvapolitikointi on sumuverho talouskuripolitiikalle

marraskuu 25, 2015 | Kategoria: Budjetti, Ryhmäpuheet, Valtuusto

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro 25.11.2015

Professori Jorma Sipilä piti kaupunginvaltuuston puoliväliseminaarissa tammikuussa puheenvuoron, jota kiittivät laajasti kaikki valtuustoryhmät. Jorma Sipilän keskeinen sanoma oli, että meillä kuluu hyvinvointipolitiikassa hurja määrä rahaa korjaavaan toimintaan, kun taas perustoimeentuloturvassa, peruspalveluissa ja sosiaalisissa investoinneissa on liian vähän rahaa.

Juhlapuheissa valtaosa helsinkiläisistä poliitikoista on Sipilän kanssa samaa mieltä. Mutta kun tehdään konkreettisia budjettipäätöksiä, kauniit puheet unohtuvat. Konkreettisemmin tämä näkyy siinä kritiikissä, mitä tuottavuustavoitteeseen on kohdistettu koko tämän valtuustokauden ajan. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto