Sosiaalitoimi

Dan Koivulaakso: Laura Räty ja maan tapa

toukokuu 12, 2016 | Kategoria: Sosiaalitoimi, Terveys

Dan KoivulaaksoHelsingin kokoomuksen valtuustoryhmän ja suomalaisten terveydellä rahaa tekevän yksityisen lääkäripalvelubisneksen yhteistyö tiivistyy taas.

Juuri saapuneessa sähköpostissa Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty pyytää eroa siirtyäkseen Suomen Terveystalon palvelukseen.

Rädyn nykyinen työnantaja Helsingin kaupunki osti avoimen hankintadatan mukaan vuosina 2012-2014 kyseiseltä firmalta palveluita noin 3,5 miljoonalla eurolla. Kasvuvaraa kuitenkin piisaa sote-viraston yli 2 miljardin euron vuosibudjetissa. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Turvallista arkea sateenkaarinuorille

maaliskuu 2, 2016 | Kategoria: Nuoriso, Opetus, Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

Anna VuorjokiKaupunginvaltuusto käsitteli 2.3. aloitettani sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Vaadin siinä nuorten kanssa työskenteleville työntekijöille koulutusta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, koska tutkimuksissa on havaittu, että sateenkaarinuoret kohtaavat syrjintää sekä kouluissa että sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Olen monelta osin hyvin tyytyväinen niihin toimenpiteisiin, joita virastoissa on tehty aloitteeni johdosta.

Nuorisoasiainkeskuksessa on jo ennen tätä aloitetta tehty hyvää työtä yhdenvertaisuuden eteen. Siellä on käytössä yhdenvertaisuussuunnitelma, työntekijöitä on koulutettu muun muassa nuorten seksuaali-identiteetistä ja transsukupuolisten nuorten kokemuksista, ja Setan toimijat vierailevat nuorisotaloilla säännöllisesti. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Ryhmäpuhe sote-uudistuksesta

helmikuu 3, 2016 | Kategoria: Ryhmäpuheet, Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

Anna VuorjokiArvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

On sanottu, että sote-uudistus on suurin yhteiskuntauudistus Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Nyt tehdään valintoja, jotka vaikuttavat vuosikymmenten ajan ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Vasemmistoliiton mielestä uudistuksen tavoitteena pitää olla mahdollisimman yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut. Toisaalta terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ei ole vain palvelutuotteita vaan vaikuttamista yhteiskunnan rakenteisiin.

Sote-uudistuksella tavoitellaan kolmen miljardin euron säästöjä. Hallitus ei ole esittänyt uskottavaa ratkaisua siihen, miten säästö saadaan aikaan heikentämättä palveluita.

Hallituksen linjauksessa korostuvat kilpailuttaminen ja vertailu eri tuottajien välillä. Mutta miten verrataan sitä, missä neuvolassa tuetaan tehokkaimmin vanhempia kasvattamaan lapsiaan hyvään aikuisuuteen? Miten mitataan, missä palvelutalossa vanhukset elävät onnellisimpina? Miten lasketaan hyötyä, joka syntyy siitä, että sosiaalityöntekijät raportoivat havainnoistaan päätöksentekijöille? › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Selkeyttä palveluviidakkoon ja uudenlaista psykiatrista hoitoa

joulukuu 16, 2015 | Kategoria: Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Terveys

Anna VuorjokiHelsingin sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään urakalla. Tämä näkyy ensi vuoden käyttösuunnitelmasta, jonka sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.12.

Palveluiden kehittäminen pohjautuu asiakassegmentointiin eli asiakkaiden ryhmittelyyn sen mukaan, millaisia palveluita erilaiset ihmiset tarvitsevat. Tarkoitus on kiinnittää huomiota erityisesti niihin ihmisiin, jotka tarvitsevat paljon erilaisia palveluita, ja nimetä vastuuhenkilöt huolehtimaan siitä, että nämä ihmiset saavat kaiken tarvitsemansa avun. Selkeä esitys tästä ajattelusta löytyy Helsingin Sanomien artikkelista. › Lue koko artikkeli

Vesa Korkkula: Potilastietoja ei saa siirtää EU-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin

joulukuu 2, 2015 | Kategoria: Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

vesapieniJos yksityisyydensuoja, Edward Snowden ja NSA:n skandaali kiinnostavat, kannattaa perehtyä tänään kaupunginvaltuustossa käytyyn tietosuojakeskusteluun Helsinkikanavan tallenteella. Myös minä osallistuin keskusteluun lyhyesti sen loppupuolella, koska mielestäni on äärimmäisen tärkeätä, että asiakas- ja potilastietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

Keskustelu oli äärimmäisen vakava, koska 6.10.2015 jälkeen on Schrems-jutun ratkaisun takia tapahtunut paljon tietosuojakysymyksen suhteen. Jos asia ei ole tuttu, kannattaa lukea esimerkiksi tämä juttu asiasta. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Miksi valinnanvapaus ei tuota hyvää kaikille?

marraskuu 13, 2015 | Kategoria: Sosiaalitoimi, Terveys

Anna VuorjokiKeskustelu valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa käy kiivaana. Hallituksen linjaukselle, että jokainen meistä saisi valita julkisten ja yksityisten palveluiden välillä, löytyy niin puolustajia kuin vastustajiakin. Itse kuulun jälkimmäisiin, ja perusteluni voi tiivistää kahteen sanaan: integraatio ja tasa-arvo.

Integraatio on ollut sote-uudistuksen kantava ajatus valmistelun alkuvaiheista lähtien. Se tarkoittaa, että terveyskeskuksissa, sosiaalityössä ja erikoissairaanhoidossa tehtävän työn pitää pelata yhteen ja siksi se kaikki kootaan samaan organisaatioon. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Kaupunkilaisten aktiivisuus pelasti asukastalot

syyskuu 28, 2015 | Kategoria: Kaupunginhallitus, Palveluverkko, Sosiaalitoimi

20150928_144405

Pihlajamäen asukkaat puolustivat asukastaloja kaupungintalon edessä. Mukana symppaamassa kh:n varajäsen Henrik Nyholm.

Kaupunginhallitus päätti tänään, että sosiaali- ja terveysviraston alaiset asukastalot saavat jatkaa toimintaansa. Kaupunginjohtaja oli esittänyt, että nämä asukastalot siirrettäisiin järjestöjen hoidettavaksi, mutta esitys kaadettiin äänin 11-4. Asukastalojen säilyttämisen puolesta äänestivät kaikki paitsi kokoomus.

Asukastaloissa on tarjolla esimerkiksi harrastuskerhoja, edullista lounasta ja matalan kynnyksen sosiaaliohjausta. Toimintaa koordinoivat kaupungin sosiaaliohjaajat, mutta sen toteuttavat asukkaat, paikalliset yhdistykset ja työllistetyt. Erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset tutustuvat taloilla toisiinsa, ja monet työttömät ja yksinäiset ovat löytäneet asukastaloista itselleen yhteisön, johon kuulua. Olen kuullut useammankin ihmisen sanovan, että asukastalo on vaikeassa tilanteessa pelastanut heidän elämänsä. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto