Sosiaalitoimi

Anna Vuorjoki: Aloite sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

elokuu 26, 2015 | Kategoria: Aloitteet, Nuoriso, Sosiaalitoimi, Valtuusto

Anna VuorjokiHelsingissä asuu tuhansia nuoria, jotka kuuluvat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin. Heillä pitää olla oikeus käydä koulua, osallistua nuorisotoimintaan ja käyttää muita kaupungin palveluita pelkäämättä syrjintää.

Valitettavasti syrjimättömyys ei aina toteudu. Nuorisotutkimusseuran Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeen tulosten perusteella sateenkaarinuoret kokevat syrjintää sekä koulussa että sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kouluissa heidän on vaikeaa saada tilaa kokemukselleen sukupuolestaan tai seksuaalisuudestaan. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on pahimmillaan nuorilta saatettu evätä palveluita seksuaalisen suuntautumisen takia tai homoseksuaalisuus on voitu tulkita syyksi mielenterveyden ongelmiin. Aina nuoret eivät uskalla kertoa seksuaalisesta suuntautumisestaan työntekijöille, koska pelkäävät, ettei sitä osata kohdata asiallisesti. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Huumeiden käyttäjien palvelut oli pakko kilpailuttaa

elokuu 11, 2015 | Kategoria: Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Terveys

Anna VuorjokiHelsingin Sanomissa 11.8. (http://www.hs.fi/kaupunki/a1439177176571 ) kritisoitiin kaupungin päätöstä kilpailuttaa huumeiden käyttäjien terveysneuvontapalvelut. Päätös tarkoittaa A-klinikkasäätiön sosiaali- ja terveysneuvontapiste Vinkin lakkaamista.

Me vasemmiston edustajat sosiaali- ja terveyslautakunnassa olimme alusta asti huolissamme siitä, mitä palvelun kilpailuttamisesta seuraa. Kyse on hyvin haavoittuvista ihmisistä, joiden on ylipäänsä vaikeaa luottaa viranomaisiin. A-klinikkasäätiöllä on vahva osaaminen työstä huumeidenkäyttäjien parissa, ja asiakkaiden luottamuksen saavuttaminen on vienyt heiltä vuosia. Paikan ja työntekijän vaihtuminen voi tarkoittaa sitä, että vanhat asiakkaat eivät enää tule terveysneuvontapisteeseen. › Lue koko artikkeli

Petra Malin: Varhaiskasvatus on vaarassa eriarvoistua

huhtikuu 12, 2015 | Kategoria: Sosiaalitoimi, Yleinen

Petra MalinpieniAloitin Helsingin kaupungin varhaiskasvatuslautakunnan jäsenenä huhtikuussa 2015. Tehtävä on tärkeä ja vaativa, sillä laadukas varhaiskasvatus on yksi tehokkaimmista tavoista estää lasten ja nuorten eriarvoistumista ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmia. Helsinkiläinen varhaiskasvatus on kuitenkin vaarassa eriarvoistua. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Stadin ikäohjelma lautakunnassa

maaliskuu 12, 2015 | Kategoria: Sosiaalitoimi, Terveys

Anna VuorjokiSosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 10.3. suunnitelman siitä, millä tavalla iäkkäitä ihmisiä tuetaan ja miten heidän sosiaali- ja terveyspalvelunsa järjestetään. Tärkein osa suunnitelmasta on nimeltään Stadin ikäohjelma. Lautakunnan päätöksen jälkeen asia etenee kaupunginhallitukseen, ja lopullisesti ohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

Stadin ikäohjelmassa hienoa on, että sitä on valmisteltu yhteistyössä asukkaiden ja eri virastojen kanssa. Asukastilaisuuksissa on kuultu iäkkäitä kuntalaisia ja heidän ajatuksiaan siitä, millaista tukea tai toimintaa tarvittaisiin. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Kysymys työntekijöiden oikeusturvasta valtuuston kyselytunnilla

tammikuu 28, 2015 | Kategoria: Kysely, Sosiaalitoimi, Valtuusto

Anna VuorjokiHelsingin Sanomat uutisoi viime viikolla, että Helsinki ei tarjoa oikeusapua työntekijöilleen, joita syytetään virkavirheistä 8-vuotiaan tytön tapauksessa.

Virheet työssä eivät usein riipu yksin työntekijästä, vaan myös työn puitteet vaikuttavat siihen, kuinka helposti virheitä tapahtuu. Vaativassa ihmissuhdetyössä on paljon merkitystä sillä, millaista tukea ja ohjausta työntekijä saa työhönsä sekä kuinka suuren kiireen ja kuormituksen alla työntekijä joutuu tekemään päätöksiä.

Viime keväänä suuri osa Helsingin lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä allekirjoitti vetoomuksen, jolla haluttiin kiinnittää johtavien virkamiesten ja poliitikkojen huomio lastensuojelun epäkohtiin. Työntekijät toivat esille, että sosiaalityöntekijöiden päätöksentekoa on vaikeutettu eikä heillä ole täyttä päätäntävaltaa sellaisissakaan asioissa, joista he ovat lain mukaan vastuussa. › Lue koko artikkeli

Valtuustoryhmä: Helsingin muutettava talouspoliittista suuntaa – veroprosentin nosto 0,25 prosentilla turvaisi kriisiytyneet palvelut

lokakuu 27, 2014 | Kategoria: Budjetti, Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

Helsingin poliittiset ryhmät pääsivät sunnuntaina sopuun vuoden 2015 budjetista. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä päätti samana iltana äänestyksen jälkeen olla mukana sovussa. Päätös ei ollut ryhmälle helppo.

Vasemmistoliitto saavutti neuvotteluissa yhden tärkeimmistä tavoitteistaan, opetukseen suunniteltujen leikkauksien pienentämisen. Näin turvataan koulunkäyntiavustajien asema ja torjutaan tuntikehykseen kohdistuvat säästöt. Vasemmistoliitto turvasi jo keväällä Vihreiden ja Sdp:n kanssa raamineuvotteluiden yhteydessä  myös varhaiskasvatuksen rahoituksen riittävyyden.  Näin taataan, että päiväkotipaikkoja riittää kaupungin kasvavalle lapsimäärälle.

”Resurssoimalla varhaiskasvatukseen ja koulukäyntiavustajiin takaamme sen, että pystymme antamaan tukea tarpeeksi ajoissa. Tämä on myös sosiaalipoliittisesti tärkeä saavutus”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo. Halu vaikuttaa siihen, että nämä tavoitteet toteutuvat, oli  Vasemmistoliitolle tärkeä syy pysyä budjettisovussa. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Lautakunta päätti terveysasemien vähentämisestä

lokakuu 7, 2014 | Kategoria: Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Terveys

annaSosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tänään palveluverkkolinjaukset, joiden mukaan terveysasemien ja sosiaalipalvelupisteiden määrää vähenisi selvästi vuoteen 2030 mennessä ja palvelut keskitettäisiin suuriin keskuksiin. Me vasemmistoliiton edustajat olemme pitkään tehneet töitä lähiterveysasemien puolesta ja myös tämän päätöksen alla neuvottelimme uuraasti toisten ryhmien kanssa löytääksemme jonkinlaista yhteistä linjaa. Meille olikin pettymys, että lautakunnan enemmistö päätti lopulta hyväksyä lähipalveluiden vähentämisen.

Hyvää tänään tehdyissä linjauksissa on, että sosiaalipalvelut tuodaan jatkossa saman katon alle terveyspalveluiden kanssa. Tarkoitus on kehittää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä esimerkiksi lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden välillä. Myös tätä tavoitetta vasemmistoliitto on pitkään ajanut, ja nyt siinä otettiin iso askel eteenpäin. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto