Terveys

Anna Vuorjoki: Kaikkein tärkeintä on eriarvoisuuden vähentäminen

helmikuu 3, 2017 | Kategoria: Asuminen, Budjetti, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Lapset, Liikenne, Nuoriso, Opetus, Palveluverkko, Rakentaminen, Ryhmäpuheet, Terveys, Valtuusto, Ympäristö

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro valtuustostrategiasta kaupunginvaltuuston seminaarissa 3.2.2017.

Helsingissä asuu paljon onnellisia ja hyvinvoivia lapsia ja aikuisia. Helsinki on yhä vauraampi ja vetovoimaisempi, asukkaat osallistuvat yhä aktiivisemmin sen kehittämiseen, digitalisaatio etenee, kouluissa tehdään hyvää työtä uudenlaisten opetusmenetelmien kehittämiseksi ja kulttuurin saralla on käynnissä hienoja hankkeita. › Lue koko artikkeli

Petra Malin: Ryhmäpuhe sote-uudistuksesta

marraskuu 2, 2016 | Kategoria: Ryhmäpuheet, Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

Petra MalinpieniArvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

Tämä sote-uudistuksesta annettu esitys kulkee eteenpäin kuin jyrkänteen reunaa kohti matkaava juna. Me Vasemmistossa näemme sen, että on korkea aika vetää hätäjarrusta ja ohjata juna oikealle raiteelle. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Psykiatrian päiväsairaaloista intensiiviseksi avohoidoksi

elokuu 17, 2016 | Kategoria: Sosiaalitoimi, Terveys

Anna VuorjokiLokakuussa kolme Helsingin neljästä psykiatrisesta päiväsairaalaosastosta lakkaa olemasta, ja niiden tilalla käynnistetään niin sanottua intensiivistä avohoitoa. Asiasta päätettiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.8. kahden äänestyksen jälkeen. Itse esitin, että valmistelua olisi vielä jatkettu ja varmistettu, että päiväsairaalapaikkoja riittää jatkossakin kaikille tarvitseville. › Lue koko artikkeli

Dan Koivulaakso: Laura Räty ja maan tapa

toukokuu 12, 2016 | Kategoria: Sosiaalitoimi, Terveys

Dan KoivulaaksoHelsingin kokoomuksen valtuustoryhmän ja suomalaisten terveydellä rahaa tekevän yksityisen lääkäripalvelubisneksen yhteistyö tiivistyy taas.

Juuri saapuneessa sähköpostissa Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty pyytää eroa siirtyäkseen Suomen Terveystalon palvelukseen.

Rädyn nykyinen työnantaja Helsingin kaupunki osti avoimen hankintadatan mukaan vuosina 2012-2014 kyseiseltä firmalta palveluita noin 3,5 miljoonalla eurolla. Kasvuvaraa kuitenkin piisaa sote-viraston yli 2 miljardin euron vuosibudjetissa. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Turvallista arkea sateenkaarinuorille

maaliskuu 2, 2016 | Kategoria: Nuoriso, Opetus, Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

Anna VuorjokiKaupunginvaltuusto käsitteli 2.3. aloitettani sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Vaadin siinä nuorten kanssa työskenteleville työntekijöille koulutusta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, koska tutkimuksissa on havaittu, että sateenkaarinuoret kohtaavat syrjintää sekä kouluissa että sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Olen monelta osin hyvin tyytyväinen niihin toimenpiteisiin, joita virastoissa on tehty aloitteeni johdosta.

Nuorisoasiainkeskuksessa on jo ennen tätä aloitetta tehty hyvää työtä yhdenvertaisuuden eteen. Siellä on käytössä yhdenvertaisuussuunnitelma, työntekijöitä on koulutettu muun muassa nuorten seksuaali-identiteetistä ja transsukupuolisten nuorten kokemuksista, ja Setan toimijat vierailevat nuorisotaloilla säännöllisesti. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Ryhmäpuhe sote-uudistuksesta

helmikuu 3, 2016 | Kategoria: Ryhmäpuheet, Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

Anna VuorjokiArvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

On sanottu, että sote-uudistus on suurin yhteiskuntauudistus Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Nyt tehdään valintoja, jotka vaikuttavat vuosikymmenten ajan ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Vasemmistoliiton mielestä uudistuksen tavoitteena pitää olla mahdollisimman yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut. Toisaalta terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ei ole vain palvelutuotteita vaan vaikuttamista yhteiskunnan rakenteisiin.

Sote-uudistuksella tavoitellaan kolmen miljardin euron säästöjä. Hallitus ei ole esittänyt uskottavaa ratkaisua siihen, miten säästö saadaan aikaan heikentämättä palveluita.

Hallituksen linjauksessa korostuvat kilpailuttaminen ja vertailu eri tuottajien välillä. Mutta miten verrataan sitä, missä neuvolassa tuetaan tehokkaimmin vanhempia kasvattamaan lapsiaan hyvään aikuisuuteen? Miten mitataan, missä palvelutalossa vanhukset elävät onnellisimpina? Miten lasketaan hyötyä, joka syntyy siitä, että sosiaalityöntekijät raportoivat havainnoistaan päätöksentekijöille? › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Selkeyttä palveluviidakkoon ja uudenlaista psykiatrista hoitoa

joulukuu 16, 2015 | Kategoria: Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Terveys

Anna VuorjokiHelsingin sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään urakalla. Tämä näkyy ensi vuoden käyttösuunnitelmasta, jonka sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.12.

Palveluiden kehittäminen pohjautuu asiakassegmentointiin eli asiakkaiden ryhmittelyyn sen mukaan, millaisia palveluita erilaiset ihmiset tarvitsevat. Tarkoitus on kiinnittää huomiota erityisesti niihin ihmisiin, jotka tarvitsevat paljon erilaisia palveluita, ja nimetä vastuuhenkilöt huolehtimaan siitä, että nämä ihmiset saavat kaiken tarvitsemansa avun. Selkeä esitys tästä ajattelusta löytyy Helsingin Sanomien artikkelista. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto