Terveys

Vesa Korkkula: Potilastietoja ei saa siirtää EU-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin

joulukuu 2, 2015 | Kategoria: Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

vesapieniJos yksityisyydensuoja, Edward Snowden ja NSA:n skandaali kiinnostavat, kannattaa perehtyä tänään kaupunginvaltuustossa käytyyn tietosuojakeskusteluun Helsinkikanavan tallenteella. Myös minä osallistuin keskusteluun lyhyesti sen loppupuolella, koska mielestäni on äärimmäisen tärkeätä, että asiakas- ja potilastietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

Keskustelu oli äärimmäisen vakava, koska 6.10.2015 jälkeen on Schrems-jutun ratkaisun takia tapahtunut paljon tietosuojakysymyksen suhteen. Jos asia ei ole tuttu, kannattaa lukea esimerkiksi tämä juttu asiasta. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Miksi valinnanvapaus ei tuota hyvää kaikille?

marraskuu 13, 2015 | Kategoria: Sosiaalitoimi, Terveys

Anna VuorjokiKeskustelu valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa käy kiivaana. Hallituksen linjaukselle, että jokainen meistä saisi valita julkisten ja yksityisten palveluiden välillä, löytyy niin puolustajia kuin vastustajiakin. Itse kuulun jälkimmäisiin, ja perusteluni voi tiivistää kahteen sanaan: integraatio ja tasa-arvo.

Integraatio on ollut sote-uudistuksen kantava ajatus valmistelun alkuvaiheista lähtien. Se tarkoittaa, että terveyskeskuksissa, sosiaalityössä ja erikoissairaanhoidossa tehtävän työn pitää pelata yhteen ja siksi se kaikki kootaan samaan organisaatioon. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Huumeiden käyttäjien palvelut oli pakko kilpailuttaa

elokuu 11, 2015 | Kategoria: Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Terveys

Anna VuorjokiHelsingin Sanomissa 11.8. (http://www.hs.fi/kaupunki/a1439177176571 ) kritisoitiin kaupungin päätöstä kilpailuttaa huumeiden käyttäjien terveysneuvontapalvelut. Päätös tarkoittaa A-klinikkasäätiön sosiaali- ja terveysneuvontapiste Vinkin lakkaamista.

Me vasemmiston edustajat sosiaali- ja terveyslautakunnassa olimme alusta asti huolissamme siitä, mitä palvelun kilpailuttamisesta seuraa. Kyse on hyvin haavoittuvista ihmisistä, joiden on ylipäänsä vaikeaa luottaa viranomaisiin. A-klinikkasäätiöllä on vahva osaaminen työstä huumeidenkäyttäjien parissa, ja asiakkaiden luottamuksen saavuttaminen on vienyt heiltä vuosia. Paikan ja työntekijän vaihtuminen voi tarkoittaa sitä, että vanhat asiakkaat eivät enää tule terveysneuvontapisteeseen. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Stadin ikäohjelma lautakunnassa

maaliskuu 12, 2015 | Kategoria: Sosiaalitoimi, Terveys

Anna VuorjokiSosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 10.3. suunnitelman siitä, millä tavalla iäkkäitä ihmisiä tuetaan ja miten heidän sosiaali- ja terveyspalvelunsa järjestetään. Tärkein osa suunnitelmasta on nimeltään Stadin ikäohjelma. Lautakunnan päätöksen jälkeen asia etenee kaupunginhallitukseen, ja lopullisesti ohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

Stadin ikäohjelmassa hienoa on, että sitä on valmisteltu yhteistyössä asukkaiden ja eri virastojen kanssa. Asukastilaisuuksissa on kuultu iäkkäitä kuntalaisia ja heidän ajatuksiaan siitä, millaista tukea tai toimintaa tarvittaisiin. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Auroran psykiatrinen päivystys – mitä voimme oppia päätöksenteosta?

joulukuu 17, 2014 | Kategoria: Palveluverkko, Terveys

Anna VuorjokiSosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 16.12. Auroran psykiatrisen päivystyksen siirron Malmille ja Haartmaniin. Esitin kokouksessa, että nykyisenkaltainen psykiatrinen päivystys Aurorassa olisi säilytetty ja yhdistämisen sijasta olisi pohdittu muita keinoja psykiatrisen ja somaattisen päivystyksen yhteistyön vahvistamiseksi. Lautakunta hylkäsi esitykseni äänin 7-5.

Jatkossa Malmin ja Haartmanin päivystyksissä kaikki asiakkaat ottaa vastaan niin sanottu triage-hoitaja, joka arvioi hoidon kiireellisyyden sekä kuuluuko potilas yleislääketieteen, psykiatrian, kirurgian vai sisätautien päivystykseen. Mielenterveyspotilaat ohjataan psykiatrisen hoitajan ja tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Tarkoitus on myös ottaa psykiatrian poliklinikoilla käyttöön päivittäiset akuuttiajat, jotta jo avohoidon piirissä olevien asiakkaiden ei tarvitsisi hakeutua virka-aikana päivystykseen, vaan he saisivat tarvittaessa nopeasti avun omilta poliklinikoiltaan. › Lue koko artikkeli

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Auroran psykiatrinen päivystys säilytettävä

joulukuu 11, 2014 | Kategoria: Kannanotot, Palveluverkko, Terveys

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa suunnitellaan psykiatrisen päivystyksen siirtämistä pois Auroran sairaalasta. Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä päätti kokouksessaan keskiviikkona, että se tulee kannattamaan psykiatrisen päivystyksen säilyttämistä Aurorassa.

Auroran psykiatrinen päivystys on maailmallakin tunnettu erinomaisesta matalan kynnyksen ja täyden palvelun konseptista. Monelle mielenterveyspotilaalle Aurora symboloi turvallista ja helposti lähestyttävää palvelua. Tämä on iso saavutus, sillä mielenterveyspotilaiden kynnys hakeutua hoitoon on usein korkea. Lisäksi Aurorassa on laaja tietotaito psykiatristen päivystyspotilaiden hoitoon liittyen. Tämä tietotaito on vaarassa kadota, jos päivystys Aurorassa lakkautetaan. › Lue koko artikkeli

Valtuustoryhmä: Helsingin muutettava talouspoliittista suuntaa – veroprosentin nosto 0,25 prosentilla turvaisi kriisiytyneet palvelut

lokakuu 27, 2014 | Kategoria: Budjetti, Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

Helsingin poliittiset ryhmät pääsivät sunnuntaina sopuun vuoden 2015 budjetista. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä päätti samana iltana äänestyksen jälkeen olla mukana sovussa. Päätös ei ollut ryhmälle helppo.

Vasemmistoliitto saavutti neuvotteluissa yhden tärkeimmistä tavoitteistaan, opetukseen suunniteltujen leikkauksien pienentämisen. Näin turvataan koulunkäyntiavustajien asema ja torjutaan tuntikehykseen kohdistuvat säästöt. Vasemmistoliitto turvasi jo keväällä Vihreiden ja Sdp:n kanssa raamineuvotteluiden yhteydessä  myös varhaiskasvatuksen rahoituksen riittävyyden.  Näin taataan, että päiväkotipaikkoja riittää kaupungin kasvavalle lapsimäärälle.

”Resurssoimalla varhaiskasvatukseen ja koulukäyntiavustajiin takaamme sen, että pystymme antamaan tukea tarpeeksi ajoissa. Tämä on myös sosiaalipoliittisesti tärkeä saavutus”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo. Halu vaikuttaa siihen, että nämä tavoitteet toteutuvat, oli  Vasemmistoliitolle tärkeä syy pysyä budjettisovussa. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto