Terveys

Anna Vuorjoki: Lautakunta päätti terveysasemien vähentämisestä

lokakuu 7, 2014 | Kategoria: Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Terveys

annaSosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tänään palveluverkkolinjaukset, joiden mukaan terveysasemien ja sosiaalipalvelupisteiden määrää vähenisi selvästi vuoteen 2030 mennessä ja palvelut keskitettäisiin suuriin keskuksiin. Me vasemmistoliiton edustajat olemme pitkään tehneet töitä lähiterveysasemien puolesta ja myös tämän päätöksen alla neuvottelimme uuraasti toisten ryhmien kanssa löytääksemme jonkinlaista yhteistä linjaa. Meille olikin pettymys, että lautakunnan enemmistö päätti lopulta hyväksyä lähipalveluiden vähentämisen.

Hyvää tänään tehdyissä linjauksissa on, että sosiaalipalvelut tuodaan jatkossa saman katon alle terveyspalveluiden kanssa. Tarkoitus on kehittää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä esimerkiksi lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden välillä. Myös tätä tavoitetta vasemmistoliitto on pitkään ajanut, ja nyt siinä otettiin iso askel eteenpäin. › Lue koko artikkeli

Vasemmistoliiton Helsingin valtuustoryhmä ei hyväksy lähipalveluiden karsimista

syyskuu 25, 2014 | Kategoria: Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei hyväksy suunnitelmia sosiaali- ja terveyspalveluiden voimakkaasta keskittämisestä ja lähipalveluiden karsimisesta. Sen sijaan valtuustoryhmä vaatii selvittämään, miten nykyisiä terveysasemia voitaisiin muuttaa sosiaali- ja terveysasemiksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palveluverkkosuunnitelmasta 7.10. Suuri osa palveluista esitetään keskitettäviksi kuuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen, viiteen perhekeskukseen ja monipuolisiin palvelukeskuksiin. Tämä tarkoittaisi käytännössä noin 20 nykyisen terveysaseman lakkauttamista seuraavien parin vuosikymmenen aikana.

Vasemmistoliitto kannattaa ajatusta siitä, että vaativia sosiaali- ja terveyspalveluita kuten perheneuvola- ja lastensuojelupalveluita kootaan palvelukeskuksiin saman katon alle. Tämä ei saa kuitenkaan tarkoittaa lähipalveluiden katoamista. Myös lähipalveluissa pitää yhdistää tavallisimpia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita siten, että niitä tarjotaan samoissa paikoissa lähiasemilla ympäri kaupunkia. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Ryhmäpuhe kaupungin tilinpäätöksestä 2013

kesäkuu 18, 2014 | Kategoria: Budjetti, Ryhmäpuheet, Sosiaalitoimi, Terveys

annaKiitän Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta kaupungin virkamieskuntaa tilinpäätöksen valmistelusta ja arviointilautakuntaa hyvästä arviointikertomuksesta.

Tilinpäätöksen ylijäämä on 159 miljoonaa euroa eli huomattavasti enemmän kuin talousarviossa ennustettiin. Myös verotulojen määrä ylitti arviot. Lainaa otettiin investointeja varten ja velan määrä jonkin verran kasvoi mutta ei vielä huolestuttavasti. Verrattuna kymmeneen suurimpaan kaupunkiin Helsinki on suhteelliselta velkaantuneisuudeltaan kolmen parhaan joukossa, samoin jos arvioidaan, miten vuosikate riittää poistoihin ja investointeihin. › Lue koko artikkeli

Silvia Modig: Tärkeitä päätöksiä

kesäkuu 4, 2014 | Kategoria: Budjetti, Energia, Opetus, Palveluverkko, Terveys, Valtuusto

Modig_SilviaValtuustossa oli käsittelyssä poikkeuksellisen monta isoa ja merkittävää asiaa.

Kouluverkkotarkastelu oli esillä Siilitien peruskoulun ja Herttoniemen ala-asteen hallinnollisen yhdistämisen muodossa. Vasemmistoliitto teki palautusesityksen, koska näemme että koko kouluverkkoa on tarkasteltava kokonaisuutena vasta syksyllä. Hävisimme esityksen, mutta emme luovu tavoitteesta.
Ensin on päästävä yhteisymmärrykseen, mihin ensi vuoden budjetti asettuu ja mitä lisäpanostuksia opetustoimeen voidaan ohjata. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä ratkaisut koulujen yhdistämisistä ja lakkauttamisista. Nyt lakkauttamispäätökset tullevat tiputellen yksittäisinä päätöksinä eikä valtuusto pysty tarkastelemaan kokonaisuutta. Opetustoimen resursseista ei voi päättää kvartaalitalouden ehdoilla, vaan paljon pidemmälle suuntaavalla pohdinnalla. Päätökseen vaikuttavat niin lasten määrä, koulumatkojen pituus, asukasmäärän kasvun arvio kuten myös asuinalueiden erilaiset piirteet ja tarpeet. 90-luvun laman aikaan leikattiin hyvinvoinnista ja peruspalveluista, itselläni on tästä konkreettisia muistoja itähelsinkiläisen teinin silmin. Näiden ratkaisujen vaikutukset näkyvät edelleen monen lapsuuden ystävän arjessa valitettavan negatiivisesti. Uskallan väittää, että nuo säästöt ovat tulleet tähän mennessä monin verroin kalliimmaksi korjaavien palveluiden muodossa. › Lue koko artikkeli

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet: talousarvio voi vaarantaa palvelut

kesäkuu 3, 2014 | Kategoria: Kannanotot, Sosiaalitoimi, Terveys

Allekirjoittaneiden sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten mielestä lautakunnan ei olisi tullut hyväksyä
talousarvioehdotusta 3.6. kokouksessaan. Joonas Leppänen (vas) esitti Jouko Malisen (sdp) kannattamana
talousarvion palauttamista valmisteluun, mutta esitys kaatui äänin 8-5.

Talousarvioehdotuksessa ei ole otettu huomioon väestönkasvun vaikutusta palveluiden tarpeeseen.
Esimerkiksi terveydenhoitokäyntien ja laitoshoitopäivien määrät on arvioitu suunnilleen samalle tasolle
kuin vuonna 2014, vaikka kaupungin asukasmäärän ennustetaan kasvavan 1,4 %. Toiminnan mitoittaminen
epärealististen arvioiden pohjalta voi johtaa palveluiden ruuhkautumiseen ja työntekijöiden uupumiseen. › Lue koko artikkeli

Mikko Pöri & Juho Lindman: Apotti-hankkeen eteneminen

huhtikuu 28, 2014 | Kategoria: Sosiaalitoimi, Terveys

684_pori-mikko.normal149_lindman-juho.normalKirjoittajat ovat tietotekniikkajaoston jäsen ja varajäsen.

Apotti etenee vauhdilla. Tietotekniikkajaosto seuraa hankkeen teknistä puolta, vaikka varsinaiset päätökset asiasta Helsingin osalta tekee sote-lautakunta. Seurataksemme, mitä hankkeen parissa tapahtuu, lähetimme joukon kysymyksiä vastattavaksi hankejohtaja Hannu Välimäelle viikko pari sitten.

Kysymykset johtivatkin mielenkiintoiseen edelleen jatkuvaan dialogiin. Päivitämme tähän blogiin tietoa ja ajatuksia sitä mukaa kuin asia etenee. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Lisäaikaa terveysasemien lakkauttamiselle

marraskuu 14, 2013 | Kategoria: Kaupunkisuunnittelu, Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Terveys

annaSosiaali- ja terveyslautakunta antoi 12.11. lausunnon kiinteistövirastolle Kalasataman sosiaali- ja terveysaseman sijaintipaikasta. Asema hyväksyttiin rakennettavaksi aiemmin suunniteltua suurempana eli kahden korttelin kokoisena. Samalla lautakunta totesi, että kaupungin strategian mukaisesti tavoitteena on poistaa vastaava määrä tiloja käytöstä muualla. Pohjaesityksessä oli myös alustava lista lakkautettavista muista toimipisteistä, joihin sisältyivät muun muassa Kallion ja Herttoniemen terveysasemat. Lautakunta poisti kuitenkin yksimielisesti listan päätöksestä ja jätti siten avoimeksi, mitä toimipisteitä myöhemmin lakkautetaan. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto