Ympäristö

Eija Loukoila: Lähiöiden luontoarvoja ei ymmärretä

toukokuu 19, 2017 | Kategoria: Asuminen, Kaupunkisuunnittelu, Ympäristö

Kirjoitus perustuu Vuosaari-lehdessä julkaistuun mielipidekirjoitukseen.

Moni on muuttanut lähiöön nimenomaan luonnon takia. Kun lähiöitä aletaan täydennysrakentaa, niin nykyasukkaiden arvostamat luontoalueet ovat uhan alla. Lähiöissä asukastyytyväisyys perustuu pitkälti palvelujen saatavuuteen mutta myös ympäröivään luontoon. Suunnitelmissa korostetaan asuinalueen viihtyisyyttä, mutta ei kerrota, kenen mielipiteeseen lähimetsien ja rantojen tuhoaminen perustuu.

Ikävänä esimerkkinä asukkaiden mielipiteiden väheksymisestä ovat Vuosaaren Meri-Rastilan täydennysrakentamissuunnitelmat. Kaupunginosan täydennysrakentaminen tuo alueelle uusia asukkaita arviolta 4200 ja tuhoaa lähivirkistysalueita lähes 30 %. Näin tuhotaan niitä luonnontilaisia metsikkö- ja kallioalueita, joita alueen nykyasukkaat arvostavat, ja joiden perusteella monet ovat asuinpaikkansa valinneeet. Meri-Rastila ei suinkaan ole pelkkää vuokra-asumisaluetta kuten halutaan antaa ymmärtää, vaan monet ovat tehneet ehkä elämänsä suurimman investoinnin ja hankkineet asunnon Meri-Rastilasta tai Kallahdesta, yhtenä tärkeänä perusteena nimenomaan luonnonläheisyys. Täydennysrakentaminen jo rakennetun kaupunkirakenteen sisään on täysin hyväksyttävää. Meri-Rastilan liikekeskuksen ja metroaseman ympäristön tehokkaamman rakentamisen asukkaat hyväksyvät täysin, mutta luonnontilaisille metsä- ja kallioalueille rakentaminen ei saa asukkaiden hyväksyntää.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Meri-Rastilan täydennysrakentamisen kaavaluuonnoksen kokouksessaan 11.4. Lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen äänestyksen jälkeen 6-3. Yksi vihreä, yksi demari ja allekirjoittanut olisi halunnut palauttaa kaavaluonnoksen uudelleen valmisteluun siten, että suunnittelualueesta olisi rajattu pois osa metsä- ja kallioalueista, etenkin ne alueet, jotka eivät sijaitse Meri-Rastilan alueella, vaan viereisellä Kallahden alueella.

Anna Vuorjoki: Kaikkein tärkeintä on eriarvoisuuden vähentäminen

helmikuu 3, 2017 | Kategoria: Asuminen, Budjetti, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Lapset, Liikenne, Nuoriso, Opetus, Palveluverkko, Rakentaminen, Ryhmäpuheet, Terveys, Valtuusto, Ympäristö

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro valtuustostrategiasta kaupunginvaltuuston seminaarissa 3.2.2017.

Helsingissä asuu paljon onnellisia ja hyvinvoivia lapsia ja aikuisia. Helsinki on yhä vauraampi ja vetovoimaisempi, asukkaat osallistuvat yhä aktiivisemmin sen kehittämiseen, digitalisaatio etenee, kouluissa tehdään hyvää työtä uudenlaisten opetusmenetelmien kehittämiseksi ja kulttuurin saralla on käynnissä hienoja hankkeita. › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo: Pelastetaan luonnonsuojelualueet, kaupunkimetsät ja virkistysalueet!

tammikuu 21, 2017 | Kategoria: Kaupunkisuunnittelu, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö, Ympäristö

Helsingin ulkokunnissa omistamien kiinteistöjen luovutusten valmisteluohjetta käsiteltiin kiinteistölautakunnassa 12.1. Palstoihin liittyy valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä luontoarvoalueita, jotka ovat monille helsinkiläisille rakkaita kuten Nuuksion ulkoilualueet (Espoo ja Vihti) ja Kauhala (Kirkkonummi) ja Granön saari (Sipoo). luontoalueita. Suurinta huolta on herättänyt luonnonsuojelualueiksi hyvin sopivien alueiden myyminen, jos ostajaksi tulisi muu taho kuin valtio. Tällöin on hyvin todennäköistä, että uusi omistaja hakisi käyttötarkoituksen muutosta, jolloin luontoarvot vaarantuisivat pysyvästi. Räjäytettyä kalliota tai kaadettua metsää ei saa takaisin. › Lue koko artikkeli

Henrik Nyholm: Äänentoistolupa yhdelle yöterassille – entä muut?

tammikuu 11, 2017 | Kategoria: Kulttuuri, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö, Ympäristö

Olin kaupunginhallituksen edustajana seuraamassa tiistaina 10. tammikuuta ympäristölautakunnan kokousta. Kokouksesta teki kirjoittamisen arvoisen päätös, joka vaikutti olevan yksittäinen, mutta jolla on kauaskantoisemmat vaikutukset. › Lue koko artikkeli

Veronika Honkasalo: Vasemmistoliiton valtuustoryhmän teot ja saavutukset vuonna 2016

joulukuu 21, 2016 | Kategoria: Asuminen, Kaupunginhallitus, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Lapset, Nuoriso, Valtuusto, Ympäristö

Kuntapoliittinen vuosi on taas lopuillaan. Vuosi 2016 on ollut erityisen työteliäs ja monta isoa asiaa on ollut agendalla – isoimpina yleiskaava, asumisen ja maankäytön ohjelma ja johtamisjärjestelmän uudistaminen. › Lue koko artikkeli

Paavo Arhinmäki: Ryhmäpuhe yleiskaavasta

lokakuu 26, 2016 | Kategoria: Asuminen, Kaupunkisuunnittelu, Rakentaminen, Ryhmäpuheet, Valtuusto, Ympäristö

paavo-arhinmaki-150x150Arvoisa puheenjohtaja,

Vasemmiston mielestä yleiskaavan yleiset periaatteet ja lähtökohdat ovat hyvät ja oikeat. Yleiskaava tiivistää asumista, luo tarvittavia joukkoliikenneyhteyksiä ja työpaikka-alueita sekä mahdollistaa pääkaupungin asukasmäärän kasvun.

Yleiskaava on tarkoituksella ylimitoitettu, mikä on järkevää. Siinä on huomattavasti enemmän merkitty asuntorakentamisalaa kuin arvioitu asuntotarve on. Rakentamisalaa osoitetaan noin kaksinkertainen määrä arvioituun tarpeeseen nähden. Tämä tehdään siksi, etteivät kaikki yleiskaavassa osoitetut asuntorakentamisen kohteet kuitenkaan toteudu. › Lue koko artikkeli

Pekka Buttler: Vartiosaaresta

toukokuu 16, 2016 | Kategoria: Asuminen, Kaupunkisuunnittelu, Liikenne, Rakentaminen, Yleinen, Ympäristö

Vartiosaari on yksi niistä kahdesta alueesta, jotka Helsingin yleiskaava 2002:ssa jätettiin selvitysalueeksi. Toinen alueista on Kivinokka, ja siitä käytiin tiukka vääntö aika tasan kaksi vuotta sitten [linkki ja linkki]. Silloin Punavihreä rintama piti yhtä ja grynderit saivat vetäytyä nuolemaan haavojaan.

Nyt näyttäisi käyvän toisin. Tiistaina 17.5.2016 Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta saa toistamiseen eteensä Vartiosaaren osayleiskaavan. Ensimmäisellä kerralla 1.12.2015 osayleiskaavaluonnos lähti lausuntokierrokselle, siitä huolimatta että teimme palautusesityksen, joka olisi edellyttänyt jatkosuunnittelun ohjenuoraksi viher- ja virkistysaluekäyttöä. Hävisimme tuon esityksen 7-2. Demarit eivät halunneet mukaan, ja vihreistäkin vain toinen halusi Vartiosaaren säilyvän viheralueena. Nyt lausunnot on saatu, ja ne ovat karua luettavaa. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto