Ympäristö

Vesa Korkkula: Hämeentietä fillarilla ja sporalla

huhtikuu 27, 2016 | Kategoria: Kaupunkisuunnittelu, Liikenne, Valtuusto, Ympäristö

vesapieniTämä on hieno päivä pääkaupunkiseudun pyöräilijöille ja julkisen liikenteen käyttäjille. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi juuri Hämeentien alueen liikennesuunnitelman. Punavihreän enemmistön turvin saimme läpi hienon liikenneratkaisun, jonka alustava toteuttamisaikataulu sijoittuu vuosille 2017-2019.  

Hankkeen tiimoilta on ollut ilmassa paljon epätietoisuutta. Mistä tässä kokonaisuudessa on kysymys ja miksi hanketta oli perusteltua kannattaa?

Joukkoliikenne nopeutuu merkittävästi. Raitiovaunujen osalta aikaa säästyy 2-3 minuuttia ja bussien osalta 1 minuutti per matka. Joukkoliikenteen kulut laskevat ainakin 500 000 euroa vuodessa, kun liikenne nopeutuu. Bussien ja metron väliset vaihtomahdollisuudet Kurvissa paranevat jonkin verran. Pieninä miinuksina osa metrosisäänkäynneistä ja yksi ratikkapysäkki kaupungin suuntaan poistuu. › Lue koko artikkeli

Henrik Nyholm: Viherkatot ovat täällä!

marraskuu 24, 2015 | Kategoria: Asuminen, Energia, Kaupunkisuunnittelu, Rakentaminen, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö, Ympäristö

henkkaViherkatot eli kasvillisuudella täytetyt tasakatot ovat uusi maailmanlaajuinen trendi ja hyvästä syystä. Vaikka tasakatoista saa olla mitä mieltä tahansa, on niiden “vihertäminen” pelkästään hieno asia. Torontossa kaupungin pienhiukkasmäärät puolittuivat, kun viherkatot laajentuivat kattamaan viidesosan kaupungin pinta-alasta. Tällöin puhutaan jo vaikutuksista, jotka vähentävät vakavia terveyshaittoja ja estävät kuolemia.

Viherkatot ovat työkalu ilmastonmuutosta vastaan 1.) sitomalla päästöjä 2.) tuomalla energiasäästöä. Viherkatot ovat myös erityisen hyviä sade- ja sulamisveden viivyttäjiä. Rankkasateita ja kevään tulvatilanteita saadaan viherkattojen yleistyessä rauhoitettua useilla alueilla. Kaupunkien aiempi tapa verhota kaikki imevä maa rakennuksin tai asfaltilla on johtanut suuriin ongelmiin sade- ja sulamisvesien (ns. hulevesien) hallitsemisessa. Helsingissäkin hulevesille osoitetut viemärit ovat useasti kovalla koetuksella. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä kaupunkien on otettava työkaluikseen kaikki mahdolliset toimenpiteet. › Lue koko artikkeli

Uuden yleiskaavan vaikeat yhtälöt

marraskuu 10, 2015 | Kategoria: Kaupunkisuunnittelu, Vasen, Ympäristö

Julkaistu Vasen-lehdessä 1/2015.

Helsingin asukasmäärä kasvaa. Tarvitaan lisää asuntoja, julkista liikennettä pitäisi kehittää ja viheralueitakin pitäisi suojella.

TEKSTI AILA PERVONSUO

Kaupunginvaltuuston pitäisi tehdä viimeistään vuonna 2016 päätös Helsingin uudesta yleiskaavasta. Yleiskaava sisältää myös niin sanotun Visio 2050 -osion. Suunnitelmassa on paljon optimistisen tuntuisia ajatuksia kaupungin asuinrakentamisesta, infrastruktuurista, palveluista ja viheralueiden kehittämisestä.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Eija Loukoila suhtautuu suunnitelmiin osittain varauksella.

”Uusi yleiskaava mahdollistaa reippaan väestönkasvun. Helsingin nykyisten rajojen sisälle kaavaillaan jopa 250 000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa massiivista rakentamista. Kenties olen turhankin pessimistinen, mutta näen tässä vaaran, että keskitytään liiaksi asuntotuotantoon ja unohdetaan peruspalvelut, kuten koulut ja päiväkodit. Tällaisesta on jo nyt viitteitä esimerkiksi Lauttasaaressa ja Jätkäsaaressa.”

”Myös esimerkiksi terveydenhoidon ja vanhuspalvelujen suunnitelmat vaikuttavat kulkevan jälkijunassa väestönkasvuun nähden. Helsingillä on lisäksi paljon korjausvelkaa vanhoilla alueilla: huonokuntoisia kouluja ja päiväkoteja, siltoja ja muuta kaupunki-infraa, joka kaipaa korjausta. Kaupungin tulee kantaa vastuu myös jo rakennetuista alueistaan, ei vain keskittää investointeja uusille alueille.” › Lue koko artikkeli

Henrik Nyholm: Vanhankaupunginkosken padonpurkutalkoot

toukokuu 13, 2015 | Kategoria: Ympäristö

henkkaKaupunginhallituksessa käsiteltiin maanantaina 11.5. aloitetta Vanhankaupunginkosken patorakenteiden purusta. Kokouksessa aloite päätettiin palauttaa valmisteluun lisäselvityksiä varten. Aihetta on aiemmin Vasemmiston puolelta käsitelty muun muassa Helsingin Energian johtokunnasta käsin.

Onko padon purulle edellytyksiä? Ehdottomasti.

Päättäjälle padonpurku on erittäin mielenkiintoinen aihekokonaisuus, koska asiaan nivoutuu niin monta eri näkökulmaa. Historialliset syyt, ympäristöarvot ja hyvät vaikutukset puoltavat niin padon purkua kuin säilyttämistäkin. Lopputulos tuleekin toivottavasti olemaan jonkinlainen kompromissi, joka kattaa osin kaikki näkökulmat. › Lue koko artikkeli

Eija Loukoila: Yleiskaavasta yleisesti

toukokuu 5, 2015 | Kategoria: Asuminen, Kaupunkisuunnittelu, Rakentaminen, Valtuusto, Ympäristö

eijapieniHelsingin kaupunginvaltuusto keskusteli tiistaina 5.5. yleiskaavaluonnoksesta. Luonnoksen perustana on olettamus, että vuonna 2050 Helsingin nykyisten rajojen sisällä asuu noin 250 000 enemmän kuin tällä hetkellä.

Yleiskaavassa on varattu uutta tilaa rakentamiselle kolmenlaisilta alueilta. Näistä aluevarauksista kolmannes sijaitsee suunniteltujen kaupunkibulevardien varrella, kolmannes täydennysrakentamisalueilla ja loppu kolmannes uusilla laajemmilla alueilla kuten Malmi, Tuomarinkylä, Viikki ja Roihupellon pohjoisosa, mutta osittain myös viher- ja virkistysalueilla, mukaan lukien Keskuspuisto. › Lue koko artikkeli

Helsingin Vasemmisto jakaa Ilmastovanhempien huolen hiilenpolton jatkumisesta

maaliskuu 16, 2015 | Kategoria: Energia, Kaupunginhallitus, Ympäristö

Silvia ModigHelsingin Vasemmiston kaupunginhallituksen jäsenet kannattavat uusiutuvaa energiantuotantoa Helsingissä fossiilisten sijaan. Myös valtakunnallisesti Vasemmiston tavoitteena on kivihiilen käytöstä luopuminen ja uusiutuviin energianlähteisiin sekä energiatehokkuuteen satsaaminen. › Lue koko artikkeli

Dan Koivulaakso: Pari sanaa Malmin lentokentästä

marraskuu 26, 2014 | Kategoria: Kaupunkisuunnittelu, Rakentaminen, Valtuusto, Ympäristö

danMalmin lentokenttä puhutti Helsingin kaupunginvaltuustossa keskustan sekä muutamien kokoomuslaisten ja perussuomalaisten päätettyä tehdä siitä eduskuntavaaliteema. Se ei ihmetytä, että kepu haluaa säilyttää pelto- ja suoalueen noin 10km keskustasta. Vähän sen sijaan hämmentää se, että osa persuista, joille asunnottomuus yleensä nousee tärkeäksi, ovat tässä mukana.

Välillä kuullaan perusteluja rakentamista vastaan, koska suomaalle rakentaminen on kallista. Argumentti ei kuitenkaan kanna erityisen hyvin kun muistetaan, että Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa täytettiin merta eikä vain suota. Maanhinta Malmin kentän alueella on niin korkea, että sillä pystytään takamaan sekä lentotoiminnot toisaalla (esim. Hyvinkäällä) että asuntojen rakentaminen alueelle. Malmin lentokentän alueen asuntorakentaminen avaisi myös uusia mahdollisuuksia joukkoliikennesuunnitteluun isoissa osissa Helsinkiä. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto